3.4.5 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele péče po letech

Rok
Zřizovatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Úvazky - mzda
Centrální orgány 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní 1 143 1 098,8 1 751,5 1 648,1 1 474,4 1 637,4 1 345 1 788,7
Samospráva (kraj, obec) 13 059,2 13 015,4 12 962,4 12 900,2 12 792,5 13 330,3 6 823 6 824,0
Úvazky - plat
Centrální orgány 457,5 461,3 441,3 413,1 421,9 430,4 339 345,8
Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
Samospráva (kraj, obec) 1 109,8 1 137,1 1 144,4 1 174,7 1 201,7 1 252,8 1 311 1 850,5
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Centrální orgány 457,5 461,3 441,3 413,1 421,9 430,4 339 345,8
Ostatní 1 143 1 098,8 1 751,5 1 648,1 1 474,4 1 637,4 1 345 1 788,7
Samospráva (kraj, obec) 14 169 14 152,5 14 106,8 14 074,9 13 994,2 14 583,1 8 133 8 674,5
Průměrná odměna - mzda
Centrální orgány 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní 21 076,2 21 199,2 21 023,6 21 363,9 21 782,4 21 976,8 26 047 26 830
Samospráva (kraj, obec) 26 060,1 27 689,3 28 251,2 28 242,9 29 905,5 31 245,1 32 425 35 650,3
Průměrná odměna - plat
Centrální orgány 22 773,2 22 724,7 23 100,5 22 733 23 687,6 25 646,8 31 896 33 633,9
Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
Samospráva (kraj, obec) 30 030,7 31 747,7 32 502,7 34 077,8 34 338,7 35 456,7 31 416 30 754,9
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Centrální orgány 22 773,2 22 724,7 23 100,5 22 733 23 687,6 25 646,8 31 896 33 633,9
Ostatní 21 076,2 21 199,2 21 023,6 21 363,9 21 782,4 21 976,8 26 047 26 830,0
Samospráva (kraj, obec) 26 371,1 28 015,4 28 596,1 28 729,8 30 286,2 31 606,9 32 263 34 606,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)