3.4.5 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele péče po letech

Rok
Zřizovatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Úvazky - mzda
Centrální orgány 793,6 806,8 799 675,4 678,1 738,8 474 382,7
Ostatní 3 008,9 2 972,7 3 350,2 1 954,6 1 840 2 054,5 1 564 2 022,2
Samospráva (kraj, obec) 5 165,5 4 974,9 4 903,9 5 687,6 5 659,8 5 709,1 2 891 2 912,7
Úvazky - plat
Centrální orgány 8 517,8 8 550,9 8 508 8 672,8 8 712,6 8 780,1 4 569 4 687,6
Ostatní 0 0 0 0 0 0 12 10,1
Samospráva (kraj, obec) 1 655,3 1 681,8 1 679,5 1 704 1 704,6 1 725 1 543 1 754,6
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Centrální orgány 9 311,4 9 357,6 9 307 9 348,2 9 390,7 9 518,8 5 043 5 070,3
Ostatní 3 008,9 2 972,7 3 350,2 1 954,6 1 840 2 054,5 1 576 2 032,2
Samospráva (kraj, obec) 6 820,8 6 656,7 6 583,4 7 391,6 7 364,4 7 434,2 4 434 4 667,3
Průměrná odměna - mzda
Centrální orgány 16 349,5 16 644,8 17 376 17 530,4 18 599,3 18 861,1 20 203 22 740
Ostatní 20 919,3 21 899,2 22 339,9 22 751,4 23 076,6 23 217,9 25 847 29 025,5
Samospráva (kraj, obec) 23 494,7 24 884,2 26 351,8 25 714,3 26 205 27 660,6 29 722 33 278,8
Průměrná odměna - plat
Centrální orgány 30 172,2 31 306 32 687 31 615,9 32 469,1 34 488,3 36 234 39 589,5
Ostatní 0 0 0 0 0 0 17 677 15 819,3
Samospráva (kraj, obec) 26 740,9 27 556,4 28 857 28 408,5 30 018,7 30 397,1 28 910 30 658,0
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Centrální orgány 28 994,1 30 042 31 372,6 30 598,3 31 467,5 33 275,5 34 727 38 317,9
Ostatní 20 919,3 21 899,2 22 339,9 22 751,4 23 076,6 23 217,9 25 785 28 960,2
Samospráva (kraj, obec) 24 282,5 25 559,3 26 990,9 26 335,4 27 087,7 28 295,5 29 440 32 293,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)