3.4.5 Odměňování ve zdravotnictví podle zřizovatele péče po letech

Rok
Zřizovatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Úvazky - mzda
Centrální orgány 1 265,3 1 254 1 204,9 1 029 1 034,1 1 134,9 554 474,9
Ostatní 53 269,2 56 673,5 67 708,8 66 319,3 58 701,5 68 944,7 43 563 52 539,7
Samospráva (kraj, obec) 78 397 76 848,4 77 165,6 78 526,9 79 435,3 80 121,6 39 687 41 495,7
Úvazky - plat
Centrální orgány 119 810,1 119 322,7 119 656,3 119 652,5 119 894,7 121 687,6 63 482 63 471,7
Ostatní 0 0 0 0 0 0 12 28,7
Samospráva (kraj, obec) 69 300,1 68 397 65 904,3 65 569,7 65 271,8 65 887,6 36 160 37 166,9
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Centrální orgány 121 075,5 120 576,6 120 861,1 120 681,5 120 928,8 122 822,5 64 036 63 946,7
Ostatní 53 269,2 56 673,5 67 708,8 66 319,3 58 701,5 68 944,7 43 575 52 568,3
Samospráva (kraj, obec) 147 697 145 245,4 143 070 144 096,7 144 707,1 146 009,2 75 847 78 662,7
Průměrná odměna - mzda
Centrální orgány 17 325,6 17 589,6 17 483,3 17 822,1 18 529,8 19 095 20 895 22 894,7
Ostatní 22 464,6 23 774,8 24 845,3 24 669,3 25 471 25 996,9 28 273 30 073,2
Samospráva (kraj, obec) 24 574,9 25 568,7 26 084,1 25 957,1 26 455,7 28 131,4 29 811 32 773,5
Průměrná odměna - plat
Centrální orgány 28 930,7 30 570,3 31 994,1 31 611 32 336,8 34 140,7 36 064 39 391,9
Ostatní 0 0 0 0 0 0 17 677 27 764,8
Samospráva (kraj, obec) 25 663 26 776,9 27 513,1 27 550,5 28 025,1 29 637,5 30 686 33 627,1
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Centrální orgány 28 809,4 30 435,3 31 849,5 31 493,4 32 218,8 34 001,7 35 933 39 269,3
Ostatní 22 464,6 23 774,8 24 845,3 24 669,3 25 471 25 996,9 28 270 30 071,9
Samospráva (kraj, obec) 25 085,4 26 137,7 26 742,4 26 682,2 27 163,6 28 811,1 30 228 33 176,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)