3.4.4 Odměňování ve zdravotnictví podle typu péče v krajích

Kraje ČR
Kategorie pracovníků Hl. m. Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Celkem
Úvazky - mzda
Poskytovatel akutní péče 862 8 800 6 286 2 098 2 279 7 633 3 401 3 140 4 190 185 852 3 347 5 462 3 464 51 997
Poskytovatel nelůžkové péče 4 263 1 664 1 550 1 185 2 576 1 811 521 1 477 1 230 617 2 027 2 186 1 331 3 018 25 457
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 1 105 1 180 331 250 329 573 21 312 234 396 214 365 378 664 6 351
Úvazky - plat
Poskytovatel akutní péče 23 199 1 028 0 4 094 0 827 1 183 4 418 0 4 690 15 792 4 091 0 10 488 69 811
Poskytovatel nelůžkové péče 2 874 1 063 1 419 868 1 236 2 097 515 1 212 540 626 1 530 1 561 614 1 822 17 975
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 1 552 944 231 1 268 63 750 236 494 1 313 1 111 801 976 874 1 257 11 868
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 24 061 9 827 6 286 6 192 2 279 8 460 4 584 7 558 4 190 4 875 16 644 7 438 5 462 13 953 121 808
Poskytovatel nelůžkové péče 7 138 2 726 2 969 2 053 3 811 3 908 1 036 2 689 1 770 1 243 3 558 3 746 1 945 4 840 43 432
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 2 657 2 123 562 1 518 393 1 323 257 805 1 547 1 506 1 015 1 340 1 252 1 921 18 219
Průměrná odměna - mzda
Poskytovatel akutní péče 31 265 29 513 33 129 30 390 26 597 30 272 31 616 29 453 26 656 24 930 23 169 31 644 28 273 31 641 29 937
Poskytovatel nelůžkové péče 34 465 32 607 26 008 31 740 24 485 27 157 28 494 24 460 26 084 25 252 31 336 23 820 22 343 26 138 27 816
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 30 849 27 098 23 204 27 147 28 032 23 261 20 685 23 450 26 103 21 270 18 599 22 761 23 460 23 588 25 447
Průměrná odměna - plat
Poskytovatel akutní péče 38 609 29 163 0 39 699 0 28 369 30 173 36 368 0 30 087 32 652 38 367 0 33 143 35 372
Poskytovatel nelůžkové péče 32 259 38 379 31 580 34 134 28 080 29 505 35 739 30 257 33 911 36 327 33 019 29 214 32 767 33 209 32 806
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 36 555 27 677 31 112 30 678 25 235 26 585 28 229 26 370 26 799 28 603 28 996 28 428 26 830 28 101 28 661
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 38 346 29 513 33 129 36 546 26 597 30 086 31 243 33 495 26 656 29 892 32 167 35 342 28 273 32 770 33 052
Poskytovatel nelůžkové péče 35 307 32 607 28 671 32 752 25 651 28 417 32 092 27 072 28 470 30 829 32 060 26 067 25 634 28 801 29 881
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 31 673 27 098 26 457 30 097 27 582 25 145 27 605 25 240 26 694 26 677 26 802 26 887 25 812 26 541 27 541

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)