3.4.3 Odměňování ve zdravotnictví podle typu péče po letech

Rok
Poskytovatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Úvazky - mzda
Poskytovatel akutní péče 10 669,6 10 771 10 706,7 10 758,7 10 648 10 667,4 5 462 5 506,6
Poskytovatel nelůžkové péče 1 466,7 1 544,9 1 741,4 1 879,2 1 631,6 2 036,4 1 331 1 828,3
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 311,5 322,1 320,6 331,3 326,5 261,9 378 382,1
Úvazky - plat
Poskytovatel akutní péče 0 0 0 0 0 0 0 0
Poskytovatel nelůžkové péče 811,8 804,8 824,4 821,7 810,6 901,7 614 536,9
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 1 696,1 1 702,8 1 723,9 1 699,6 1 714,1 1 726,5 874 875,8
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 10 669,6 10 771 10 706,7 10 758,7 10 648 10 667,4 5 462 5 506,6
Poskytovatel nelůžkové péče 2 278,5 2 349,7 2 565,8 2 700,9 2 442,2 2 938,1 1 945 2 365,1
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 2 007,6 2 024,9 2 044,5 2 031 2 040,5 1 988,4 1 252 1 257,8
Průměrná odměna - mzda
Poskytovatel akutní péče 23 905,7 24 657,1 24 544,3 24 544 25 122,2 26 796,6 28 273 31 680,2
Poskytovatel nelůžkové péče 17 418,1 17 670,9 18 837,9 19 020,3 17 426,7 19 874,1 22 343 25 667,2
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 17 830,4 17 637,2 18 950 19 135,5 20 161,1 21 219,9 23 460 24 520,5
Průměrná odměna - plat
Poskytovatel akutní péče 0 0 0 0 0 0 0 0
Poskytovatel nelůžkové péče 29 065,3 30 374,2 30 020,7 30 842,3 32 423,3 32 985,5 32 767 37 854,8
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 23 025,4 23 402,4 24 706,1 23 828,9 24 436,8 25 853,5 26 830 29 300,3
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 23 905,7 24 657,1 24 544,3 24 544 25 122,2 26 796,6 28 273 31 680,2
Poskytovatel nelůžkové péče 21 567,8 22 022 22 430,8 22 616,9 22 404,3 23 898 25 634 28 433,7
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 22 219,4 22 485,3 23 803,5 23 063,2 23 752,7 25 243,1 25 812 27 848,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)