3.4.3 Odměňování ve zdravotnictví podle typu péče po letech

Rok
Poskytovatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Úvazky - mzda
Poskytovatel akutní péče 0 0 0 0 331,8 336,7 185 185,3
Poskytovatel nelůžkové péče 80,2 104,8 564,5 497,2 409,2 454,5 617 986,6
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 503,2 591,4 620,2 744,2 787 698,9 396 361,7
Úvazky - plat
Poskytovatel akutní péče 9 517,6 9 389,6 9 393,1 9 316,6 9 352,3 9 468,4 4 690 4 831,6
Poskytovatel nelůžkové péče 927,2 950,9 960,6 970,8 985,5 993,2 626 626
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 2 545,9 2 523,2 2 492 2 286,4 2 290,6 2 335,5 1 111 1 223,7
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 9 517,6 9 389,6 9 393,1 9 316,6 9 684,1 9 805,1 4 875 5 016,9
Poskytovatel nelůžkové péče 1 007,4 1 055,7 1 525,1 1 468 1 394,7 1 447,7 1 243 1 612,6
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 3 049,1 3 114,6 3 112,1 3 030,5 3 077,6 3 034,5 1 506 1 585,4
Průměrná odměna - mzda
Poskytovatel akutní péče 0 0 0 0 22 428,5 23 551,2 24 930 26 318,1
Poskytovatel nelůžkové péče 20 707,6 22 424,2 19 868,9 19 354 21 667,9 19 831,4 25 252 27 260,7
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 17 568,1 18 435,9 19 679,1 18 611,6 18 962,9 21 984,3 21 270 26 391,1
Průměrná odměna - plat
Poskytovatel akutní péče 25 245 26 194,5 26 630,9 26 770,1 26 826,2 28 463,7 30 087 33 588,1
Poskytovatel nelůžkové péče 30 102,9 31 551,7 33 556,2 33 917,8 33 345,9 34 096,3 36 327 38 575,1
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 22 131,6 22 587,7 23 575,5 24 042,3 25 058,5 26 297,1 28 603 30 279,4
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 25 245 26 194,5 26 630,9 26 770,1 26 675,6 28 295 29 892 33 319,6
Poskytovatel nelůžkové péče 29 355,1 30 645,2 28 490 28 984,9 29 919,7 29 617,9 30 829 31 653,2
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 21 378,5 21 799,4 22 799 22 708,8 23 499,7 25 303,7 26 677 29 392,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)