3.4.3 Odměňování ve zdravotnictví podle typu péče po letech

Rok
Poskytovatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Úvazky - mzda
Poskytovatel akutní péče 15 135,5 14 903,6 14 768,6 15 037,5 15 069,9 15 334,9 7 633 8 390,5
Poskytovatel nelůžkové péče 1 176,3 1 302,4 1 850 1 834,9 1 346,5 1 849,4 1 811 2 342,9
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 1 382,6 1 213,8 1 149,1 1 139 1 054,3 1 030,8 573 618,4
Úvazky - plat
Poskytovatel akutní péče 1 700,7 1 655,6 1 638,4 1 642,9 1 637,5 1 658,3 827 0
Poskytovatel nelůžkové péče 1 792 1 522,4 2 249,9 2 059,8 2 019,6 2 019,5 2 097 2 322,0
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 1 979,4 1 945 1 926,2 1 916,2 1 912,4 1 556,6 750 781,1
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 16 836,2 16 559,1 16 407 16 680,4 16 707,4 16 993,2 8 460 8 390,5
Poskytovatel nelůžkové péče 2 968,3 2 824,8 4 100 3 894,6 3 366,2 3 868,8 3 908 4 664,8
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 3 361,9 3 158,8 3 075,3 3 055,3 2 966,7 2 587,4 1 323 1 399,5
Průměrná odměna - mzda
Poskytovatel akutní péče 24 108,8 25 530,2 26 129,6 25 996,1 25 620,9 28 460,3 30 272 32 846,6
Poskytovatel nelůžkové péče 18 502,9 18 512,3 20 345,9 20 386,8 22 724,6 22 544,3 27 157 32 199,9
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 18 278,6 19 202,3 20 002,4 20 583,2 21 179,9 21 264,6 23 261 25 312,4
Průměrná odměna - plat
Poskytovatel akutní péče 21 563,8 22 672,1 23 508,7 23 247,5 24 365,7 26 445,6 28 369 0
Poskytovatel nelůžkové péče 27 264,7 28 957,3 27 810,4 29 563,7 29 888,1 30 660,3 29 505 31 026,3
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 22 048,6 22 648,7 23 644,3 23 035,9 23 695,2 24 426,4 26 585 29 171,5
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 23 851,7 25 244,5 25 867,9 25 725,3 25 497,9 28 263,7 30 086 32 846,6
Poskytovatel nelůžkové péče 23 792,5 24 141,5 24 442,1 25 240,2 27 022,6 26 780,8 28 417 31 615,7
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 20 498,2 21 324,4 22 283,5 22 121,5 22 801,3 23 166,8 25 145 27 466,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)