3.4.3 Odměňování ve zdravotnictví podle typu péče po letech

Rok
Poskytovatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Úvazky - mzda
Poskytovatel akutní péče 17 359,4 17 494,1 17 808,8 17 929,7 17 014,7 18 376,8 8 800 9 505,9
Poskytovatel nelůžkové péče 1 012 982,1 1 487,4 1 537,5 385 1 450 1 664 2 405,2
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 2 208,8 2 215,1 2 054,3 2 108,1 2 125,2 2 206,2 1 180 1 013,5
Úvazky - plat
Poskytovatel akutní péče 1 423,8 1 401,4 1 378,8 1 371,9 1 387,2 1 991,4 1 028 982,4
Poskytovatel nelůžkové péče 1 888,2 1 860,3 1 847,5 1 907,7 1 918,6 1 913,6 1 063 1 085,0
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 1 577,3 1 624,6 1 637,2 1 639,2 1 627,1 1 628 944 960,5
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 18 783,2 18 895,5 19 187,6 19 301,6 18 401,9 20 368,2 9 827 10 488,4
Poskytovatel nelůžkové péče 2 900,2 2 842,5 3 334,9 3 445,1 2 303,6 3 363,7 2 726 3 490,2
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 3 786,1 3 839,7 3 691,6 3 747,3 3 752,3 3 834,1 2 123 1 973,9
Průměrná odměna - mzda
Poskytovatel akutní péče 25 194,1 25 804,3 26 104,2 25 955,1 26 811,5 28 891,4 29 513 32 396,1
Poskytovatel nelůžkové péče 17 052 16 706,6 21 027,2 20 124,6 25 242,9 22 222,9 32 607 29 719,5
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 23 497,6 23 840 25 563,6 23 241,3 23 090,6 23 890 27 098 26 529,5
Průměrná odměna - plat
Poskytovatel akutní péče 23 218,4 24 159,8 24 744,4 24 171,2 25 005,1 29 103,4 29 163 33 528,5
Poskytovatel nelůžkové péče 34 584,8 35 290,1 36 799,3 36 382,9 37 081,5 38 674,5 38 379 41 187,3
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 22 255,3 22 759,6 24 442,9 24 079 24 916,9 26 310 27 677 30 787,8
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 25 044,4 25 682,3 26 006,5 25 828,3 26 675,3 28 912,1 29 513 32 502,1
Poskytovatel nelůžkové péče 28 466,9 28 869,1 29 764,8 29 127,2 35 103,1 31 582,5 32 607 33 284,6
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 22 980 23 382,9 25 066,5 23 607,7 23 882,5 24 917,5 27 098 28 601,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)