3.4.3 Odměňování ve zdravotnictví podle typu péče po letech

Rok
Poskytovatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Úvazky - mzda
Poskytovatel akutní péče 4 116,3 4 974,6 5 235,4 5 054,8 5 268,3 4 701,4 2 098 2 412,7
Poskytovatel nelůžkové péče 412 431,2 1 636,6 533,3 1 004,9 921,1 1 185 1 507,5
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 531 515,6 520,2 533,2 504,5 494,9 250 331,6
Úvazky - plat
Poskytovatel akutní péče 7 997,4 8 095,5 8 183,6 8 189,9 8 204,2 8 221,3 4 094 4 139,5
Poskytovatel nelůžkové péče 1 413,3 1 427 1 215,6 1 268,5 1 249,6 1 259,1 868 902
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 2 421,1 2 470,9 2 495,5 2 439,3 2 432 2 480,5 1 268 1 240,5
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 12 113,7 13 070,1 13 419 13 244,7 13 472,5 12 922,7 6 192 6 552,2
Poskytovatel nelůžkové péče 1 825,2 1 858,1 2 852,2 1 801,9 2 254,5 2 180,2 2 053 2 409,5
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 2 952,1 2 986,5 3 015,7 2 972,5 2 936,5 2 975,5 1 518 1 572,1
Průměrná odměna - mzda
Poskytovatel akutní péče 24 890,8 29 154,9 29 908,4 26 439,6 26 160,2 28 256,2 30 390 33 277,6
Poskytovatel nelůžkové péče 18 440,7 18 893,6 26 485,1 22 063,7 28 829,4 25 897,6 31 740 32 314,8
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 22 725,6 24 662,9 24 358,2 23 980,2 24 892,1 25 690 27 147 29 737,5
Průměrná odměna - plat
Poskytovatel akutní péče 32 818,9 36 754,4 37 155,4 36 324,6 36 416,1 37 748,6 39 699 42 961,7
Poskytovatel nelůžkové péče 28 743,4 30 064,6 34 397,7 33 313,7 33 675,3 35 040,9 34 134 37 774,9
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 24 538,8 24 709,8 25 927,5 25 824 27 656,7 29 444,2 30 678 33 213,7
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 30 124,9 33 862 34 328 32 552 32 405,6 34 295,1 36 546 39 395,7
Poskytovatel nelůžkové péče 26 418 27 472,5 29 857,3 29 983,8 31 515,4 31 178,1 32 752 34 358,7
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 24 212,6 24 701,7 25 656,8 25 493,3 27 181,7 28 819,8 30 097 32 480,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)