3.4.3 Odměňování ve zdravotnictví podle typu péče po letech

Rok
Poskytovatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Úvazky - mzda
Poskytovatel akutní péče 1 963 1 787 1 587,9 975 2 003,6 1 749,9 862 897,1
Poskytovatel nelůžkové péče 431,7 818,6 3 508,3 4 388,2 5 040 6 059,5 4 263 5 826,4
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 946,6 1 261,5 1 338,4 997,5 1 493,7 1 637,8 1 105 1 020,9
Úvazky - plat
Poskytovatel akutní péče 46 577,2 45 898,7 46 004,2 46 276,5 46 479,5 47 024,5 23 199 22 927,5
Poskytovatel nelůžkové péče 5 981,9 5 819 5 633,6 5 503,9 5 237 5 289,5 2 874 3 151,6
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 3 073,4 3 100,5 2 930 2 911,7 2 967 3 023,7 1 552 1 503,5
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 48 540,2 47 685,7 47 592,1 47 251,4 48 483,1 48 774,4 24 061 23 824,6
Poskytovatel nelůžkové péče 6 413,6 6 637,5 9 141,9 9 892,1 10 277 11 349 7 138 8 978,0
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 4 020 4 362 4 268,5 3 909,2 4 460,7 4 661,5 2 657 2 524,3
Průměrná odměna - mzda
Poskytovatel akutní péče 26 542,6 30 410,9 29 633,5 29 474,2 24 120,8 23 748 31 265 33 810,6
Poskytovatel nelůžkové péče 23 345,5 31 010,7 30 872,5 34 814,5 31 465,5 34 142,3 34 465 34 826,2
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 24 072 27 201,2 27 622,3 29 740,9 27 806,1 29 141,2 30 849 33 760,2
Průměrná odměna - plat
Poskytovatel akutní péče 30 346,5 31 964,6 34 013,7 33 491,3 34 115,7 36 484,8 38 609 42 491,9
Poskytovatel nelůžkové péče 28 082 27 600,8 28 203,7 28 312,4 29 723,6 31 224,9 32 259 42 196,8
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 27 609,7 28 037,7 28 314,1 27 660,1 28 319,6 29 075 36 555 35 028,9
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 30 192,6 31 906,3 33 867,5 33 408,5 33 702,6 36 027,9 38 346 42 165,0
Poskytovatel nelůžkové péče 27 763,2 28 021,4 29 227,9 31 196,7 30 577,8 32 782,6 35 307 37 413,6
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 26 776,6 27 795,8 28 097,2 28 191 28 147,6 29 098,3 31 673 34 515,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)