3.4.3 Odměňování ve zdravotnictví podle typu péče po letech

Rok
Poskytovatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Úvazky - mzda
Poskytovatel akutní péče 8 087,4 8 008,4 7 994,4 8 049,7 8 182,7 8 353 4 190 4 167,0
Poskytovatel nelůžkové péče 719,8 652,1 908,6 865,3 705,8 1 201,9 1 230 1 486,3
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 442,3 450 456,7 466,1 467,9 487,1 234 243,5
Úvazky - plat
Poskytovatel akutní péče 0 0 0 0 0 0 0 0
Poskytovatel nelůžkové péče 878,4 874 866 885,6 869,2 900,6 540 571,3
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 2 792,3 2 762,1 2 731,8 2 633,5 2 653,5 2 689,4 1 313 1 335,0
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 8 087,4 8 008,4 7 994,4 8 049,7 8 182,7 8 353 4 190 4 167,0
Poskytovatel nelůžkové péče 1 598,2 1 526,1 1 774,6 1 750,9 1 574,9 2 102,5 1 770 2 057,6
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 3 234,6 3 212,1 3 188,5 3 099,6 3 121,4 3 176,5 1 547 1 578,5
Průměrná odměna - mzda
Poskytovatel akutní péče 22 933,2 23 467,5 24 284,7 24 451,1 24 546,4 25 147,7 26 656 29 547,7
Poskytovatel nelůžkové péče 18 854 20 170,5 20 522 22 392,7 22 298 23 186,8 26 084 28 176,6
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 21 062,8 21 093,6 21 449,2 20 526,7 22 459,3 23 025,3 26 103 29 552,9
Průměrná odměna - plat
Poskytovatel akutní péče 0 0 0 0 0 0 0 0
Poskytovatel nelůžkové péče 26 815,7 27 507,3 27 977,5 29 180,7 30 666,5 32 997,7 33 911 36 667,2
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 21 538,6 22 173,8 22 531,9 21 971 23 090,9 24 948,8 26 799 28 763,5
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 22 933,2 23 467,5 24 284,7 24 451,1 24 546,4 25 147,7 26 656 29 547,7
Poskytovatel nelůžkové péče 23 229,8 24 372,1 24 160,4 25 826,2 26 916,3 27 389,3 28 470 30 534,1
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 21 473,6 22 022,5 22 376,8 21 753,8 22 996,2 24 653,9 26 694 28 885,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)