3.4.3 Odměňování ve zdravotnictví podle typu péče po letech

Rok
Poskytovatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Úvazky - mzda
Poskytovatel akutní péče 6 925,5 6 923,8 7 012,6 6 936,2 6 734,8 6 849,8 3 347 3 418,2
Poskytovatel nelůžkové péče 1 995 2 012,6 2 625,3 2 601 2 066,8 2 761,5 2 186 2 348,6
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 385,5 379 397,9 379,4 350,7 340,4 365 271,5
Úvazky - plat
Poskytovatel akutní péče 7 587,1 7 520,6 7 554,2 7 685,7 7 838,2 8 002,6 4 091 4 216,3
Poskytovatel nelůžkové péče 879 882,6 877,1 881,4 863,3 1 434,6 1 561 1 892,6
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 1 998,5 2 019,8 2 033,5 1 962,1 1 943,4 1 961,1 976 1 011,0
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 14 512,6 14 444,4 14 566,8 14 622 14 573 14 852,5 7 438 7 634,5
Poskytovatel nelůžkové péče 2 873,9 2 895,2 3 502,3 3 482,4 2 930,1 4 196,1 3 746 4 241,2
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 2 384 2 398,8 2 431,4 2 341,4 2 294,1 2 301,5 1 340 1 282,5
Průměrná odměna - mzda
Poskytovatel akutní péče 25 734,2 27 331,2 28 475,3 28 247,1 29 395,8 30 042 31 644 34 502,9
Poskytovatel nelůžkové péče 17 922,8 18 405,8 20 151,3 20 764,3 20 541 21 022 23 820 26 871,3
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 17 909,8 17 863,8 17 208,7 17 740,3 18 569,7 22 171,5 22 761 24 108,4
Průměrná odměna - plat
Poskytovatel akutní péče 30 082,6 33 122,8 34 274,6 34 337,2 34 938,9 36 478,8 38 367 41 518,6
Poskytovatel nelůžkové péče 30 977,2 31 849,2 32 720,3 32 660,7 33 276,9 29 655,3 29 214 30 715,7
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 23 193,7 23 643,9 24 323,2 23 695,3 25 712,9 27 039,6 28 428 31 077,2
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 28 007,5 30 346,7 31 482,8 31 448,2 32 377,2 33 510,2 35 342 38 377,5
Poskytovatel nelůžkové péče 21 915,3 22 504 23 298,8 23 775,2 24 293,5 23 973,6 26 067 28 586,8
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 22 339,2 22 730,7 23 158,8 22 730,4 24 620,9 26 319,7 26 887 29 601,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)