3.4.3 Odměňování ve zdravotnictví podle typu péče po letech

Rok
Poskytovatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Úvazky - mzda
Poskytovatel akutní péče 5 458,6 5 366,2 7 313,2 7 184,5 7 111,8 7 155,1 3 464 3 479,4
Poskytovatel nelůžkové péče 2 362,4 2 393,1 3 588 4 591,3 2 935,1 3 777,4 3 018 3 698,3
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 940,1 901,6 902,3 864,2 934,3 963,8 664 790
Úvazky - plat
Poskytovatel akutní péče 23 947,1 23 963,5 21 705,9 21 753,3 21 692 21 467 10 488 10 639,9
Poskytovatel nelůžkové péče 3 191,4 2 901,6 2 971,4 2 868,5 2 771 2 760,7 1 822 1 812,0
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 2 477,1 2 468,1 2 482,2 2 290,7 2 215,1 2 274,4 1 257 1 374,1
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 29 405,6 29 329,8 29 019,1 28 937,8 28 803,8 28 622,1 13 953 14 119,3
Poskytovatel nelůžkové péče 5 553,7 5 294,7 6 559,4 7 459,9 5 706 6 538,1 4 840 5 510,2
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 3 417,2 3 369,8 3 384,5 3 155 3 149,3 3 238,2 1 921 2 164,1
Průměrná odměna - mzda
Poskytovatel akutní péče 26 244,1 28 090 29 082,2 28 395,2 29 536 30 424,6 31 641 33 592,8
Poskytovatel nelůžkové péče 20 172,8 19 200,7 20 776,3 22 775,6 21 022,6 22 249,9 26 138 26 928,5
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 17 390,1 16 505,6 17 487,1 17 719,1 18 781,3 19 004,9 23 588 24 844,8
Průměrná odměna - plat
Poskytovatel akutní péče 26 757,2 28 069,7 29 115,5 28 970,9 29 524,3 31 248,5 33 143 36 061,0
Poskytovatel nelůžkové péče 28 885 30 007,6 30 808,7 31 179,4 31 557 33 205,7 33 209 36 031,2
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 22 966,7 23 530,6 24 288,9 23 640 25 941,7 26 677 28 101 30 671,2
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 26 661,9 28 073,4 29 107,1 28 827,9 29 527,2 31 042,6 32 770 35 452,7
Poskytovatel nelůžkové péče 25 179,1 25 123 25 320,9 26 007,1 26 138,3 26 876 28 801 29 921,8
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 21 432,5 21 650,9 22 475,6 22 018,1 23 817,5 24 393,5 26 541 28 544,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)