3.4.3 Odměňování ve zdravotnictví podle typu péče po letech

Rok
Poskytovatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Úvazky - mzda
Poskytovatel akutní péče 7 322,8 7 433,1 7 425,3 7 407,8 7 491,6 7 585,7 3 401 3 791,7
Poskytovatel nelůžkové péče 494,5 407,3 374,4 568,2 345,2 604,2 521 877,9
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 9,7 9,5 9,8 0 0 0 21 26,7
Úvazky - plat
Poskytovatel akutní péče 2 440,5 2 478 2 489,3 2 506,5 2 533,8 2 457,5 1 183 761,2
Poskytovatel nelůžkové péče 801,8 824,5 777,2 804,6 839,4 834,6 515 528,4
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 481,6 473 454,3 450 457,5 467,1 236 172,1
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 9 763,2 9 911,1 9 914,6 9 914,2 10 025,4 10 043,2 4 584 4 552,9
Poskytovatel nelůžkové péče 1 296,2 1 231,9 1 151,5 1 372,8 1 184,6 1 438,8 1 036 1 406,3
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 491,4 482,5 464,1 450 457,5 467,1 257 198,8
Průměrná odměna - mzda
Poskytovatel akutní péče 27 454,3 27 127,5 27 646 27 258,1 27 624 28 994,9 31 616 34 297,1
Poskytovatel nelůžkové péče 16 677,2 17 040,3 21 165,3 24 113,7 18 925,3 23 435,2 28 494 28 349,8
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 13 304,7 14 085,3 14 946,3 0 0 0 20 685 22 451,5
Průměrná odměna - plat
Poskytovatel akutní péče 23 484 24 176,4 24 718,5 24 778,3 25 654,2 28 153,4 30 173 33 614,0
Poskytovatel nelůžkové péče 31 518,6 34 276,6 36 910,5 34 975 33 781,5 35 846,6 35 739 39 151,9
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 21 357 21 658,9 22 389 22 324,2 24 155,6 24 722,5 28 229 26 462,8
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 26 461,9 26 389,6 26 910,9 26 631,2 27 126,2 28 789 31 243 34 182,9
Poskytovatel nelůžkové péče 25 857,3 28 577,2 31 791,5 30 479,5 29 452,4 30 634,9 32 092 32 408,4
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 21 197,4 21 509,1 22 231,8 22 324,2 24 155,6 24 722,5 27 605 25 925,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)