3.4.3 Odměňování ve zdravotnictví podle typu péče po letech

Rok
Poskytovatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Úvazky - mzda
Poskytovatel akutní péče 4 910,6 5 172,3 5 146,4 5 116,2 5 029,8 5 689,2 2 279 2 429,7
Poskytovatel nelůžkové péče 7 027,9 7 509,8 7 396,1 7 666,8 4 111,3 6 868,4 2 576 4 057,5
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 566,4 521,8 490,6 494,3 530,4 472,3 329 302,2
Úvazky - plat
Poskytovatel akutní péče 0 0 0 0 0 0 0 0
Poskytovatel nelůžkové péče 821,7 725,7 652 636,4 812,9 1 056,3 1 236 1 266,7
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 337,5 351,3 316,3 303,3 121,2 124,4 63 65
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 4 910,6 5 172,3 5 146,4 5 116,2 5 029,8 5 689,2 2 279 2 429,7
Poskytovatel nelůžkové péče 7 849,6 8 235,5 8 048,1 8 303,2 4 924,2 7 924,7 3 811 5 324,2
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 903,9 873,1 806,8 797,6 651,6 596,7 393 367,2
Průměrná odměna - mzda
Poskytovatel akutní péče 24 492,7 24 894,6 25 690 24 974,5 24 344,6 24 062,7 26 597 31 460,0
Poskytovatel nelůžkové péče 19 333,4 19 969,3 20 647,1 20 302,2 22 603,2 21 531,6 24 485 25 698,5
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 22 693,4 23 004,5 23 457,6 21 085,2 21 901,5 23 291,1 28 032 29 356,8
Průměrná odměna - plat
Poskytovatel akutní péče 0 0 0 0 0 0 0 0
Poskytovatel nelůžkové péče 27 392,6 27 709 33 223,3 33 596,5 32 263,4 30 851,1 28 080 30 155,4
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 23 821,5 22 552,6 23 354,2 22 842,2 22 558,8 23 453,5 25 235 27 189,1
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 24 492,7 24 894,6 25 690 24 974,5 24 344,6 24 062,7 26 597 31 460,0
Poskytovatel nelůžkové péče 20 177,1 20 651,3 21 665,9 21 321,2 24 198 22 773,8 25 651 26 758,9
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 23 114,6 22 822,6 23 417 21 753,3 22 023,8 23 325 27 582 28 973,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)