3.4.3 Odměňování ve zdravotnictví podle typu péče po letech

Rok
Poskytovatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Úvazky - mzda
Poskytovatel akutní péče 1 399,6 1 406,4 1 555 1 567,5 1 464,5 1 551,6 852 845,6
Poskytovatel nelůžkové péče 568,8 685,7 1 382,9 1 548,8 1 360,5 1 339,6 2 027 2 569,4
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 438,2 440,5 434,4 422,7 458,2 461,4 214 253,6
Úvazky - plat
Poskytovatel akutní péče 30 925,5 31 104,3 31 234,7 31 377,1 31 494,9 31 702,4 15 792 15 988,6
Poskytovatel nelůžkové péče 2 701,2 2 580,3 2 403,1 2 335,4 2 234 2 189,4 1 530 1 517,0
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 1 785 1 767 1 703,9 1 660,8 1 562,1 1 573,4 801 778
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 32 325,1 32 510,7 32 789,6 32 944,6 32 959,4 33 254 16 644 16 834,2
Poskytovatel nelůžkové péče 3 270 3 265,9 3 786 3 884,2 3 594,5 3 529 3 558 4 086,4
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 2 223,2 2 207,5 2 138,3 2 083,5 2 020,3 2 034,8 1 015 1 031,6
Průměrná odměna - mzda
Poskytovatel akutní péče 19 582,7 22 264,2 22 520,7 22 384,8 24 338,9 23 615,9 23 169 26 777,0
Poskytovatel nelůžkové péče 19 188,9 19 900 22 951,8 22 742 24 476,8 24 845,1 31 336 28 819,9
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 18 373,4 19 181,8 19 195,5 19 974,4 20 662,4 21 309,3 18 599 23 359,3
Průměrná odměna - plat
Poskytovatel akutní péče 25 993,9 27 860,9 28 723,8 28 623,6 29 132,5 30 690,5 32 652 35 890,7
Poskytovatel nelůžkové péče 27 932,5 30 427,6 31 344,9 31 587,4 31 238,5 33 053,5 33 019 35 609,6
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 24 047,9 24 551,3 26 137,7 25 412,1 25 417,9 27 691,3 28 996 31 595,0
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 25 716,3 27 618,8 28 429,7 28 326,7 28 919,5 30 360,4 32 167 35 432,9
Poskytovatel nelůžkové péče 26 411,5 28 217,4 28 279,2 28 060,3 28 679,2 29 937,6 32 060 31 340,4
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 22 929,4 23 479,8 24 727,2 24 309 24 339,3 26 244,2 26 802 29 570,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)