3.4.3 Odměňování ve zdravotnictví podle typu péče po letech

Rok
Poskytovatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Úvazky - mzda
Poskytovatel akutní péče 11 981,5 11 947,9 11 936,1 11 946,6 12 116,1 12 383,5 6 286 6 268,2
Poskytovatel nelůžkové péče 1 566,5 1 517,4 2 158,8 1 989,3 1 542 1 945,2 1 550 1 985,9
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 654,3 649 619,1 612,4 608,8 639 331 358,6
Úvazky - plat
Poskytovatel akutní péče 0 0 0 0 0 0 0 0
Poskytovatel nelůžkové péče 989,7 1 011,8 1 012,7 1 040,9 1 072,5 1 125,6 1 419 1 957,5
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 577,6 586,6 573,1 546,9 551,1 557,7 231 238,8
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 11 981,5 11 947,9 11 936,1 11 946,6 12 116,1 12 383,5 6 286 6 268,2
Poskytovatel nelůžkové péče 2 556,2 2 529,2 3 171,5 3 030,2 2 614,5 3 070,8 2 969 3 943,4
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 1 231,9 1 235,7 1 192,2 1 159,2 1 159,9 1 196,7 562 597,5
Průměrná odměna - mzda
Poskytovatel akutní péče 26 527,7 28 211,3 28 851,3 28 983,7 30 314,8 31 853,2 33 129 36 517,6
Poskytovatel nelůžkové péče 22 133,4 22 436,6 21 691,4 20 933,5 22 811,9 22 853,9 26 008 26 891,5
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 18 191 19 371,7 19 106,2 19 021,3 20 052,5 21 254,4 23 204 24 998,8
Průměrná odměna - plat
Poskytovatel akutní péče 0 0 0 0 0 0 0 0
Poskytovatel nelůžkové péče 30 504,2 32 354,8 33 267,7 34 963,3 34 924,3 35 834,9 31 580 30 913,4
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 23 470,6 23 604,9 23 910,6 23 822,4 25 045,7 27 121,5 31 112 33 624,2
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 26 527,7 28 211,3 28 851,3 28 983,7 30 314,8 31 853,2 33 129 36 517,6
Poskytovatel nelůžkové péče 25 374,5 26 404,4 25 387,8 25 752,9 27 780,6 27 611,9 28 671 28 888,0
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 20 666,5 21 381,4 21 415,8 21 286,2 22 425 23 988,6 26 457 28 446,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)