3.4.3 Odměňování ve zdravotnictví podle typu péče po letech

Rok
Poskytovatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Úvazky - mzda
Poskytovatel akutní péče 6 791,6 6 615,7 6 521 6 385,5 6 257,9 6 304,8 3 140 3 266,3
Poskytovatel nelůžkové péče 1 830,8 1 837,2 2 242,9 1 648,7 1 529,8 1 785,7 1 477 1 830,1
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 345,5 301,5 289,1 283,4 390,2 412 312 221,2
Úvazky - plat
Poskytovatel akutní péče 8 330,4 8 399,7 8 508 8 672,8 8 712,6 8 780,1 4 418 4 466,9
Poskytovatel nelůžkové péče 1 079,4 1 057,7 901,2 905,5 921,8 949 1 212 1 493,7
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 763,3 775,3 778,2 798,5 782,8 776 494 491,7
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 15 122 15 015,3 15 029,1 15 058,3 14 970,5 15 084,9 7 558 7 733,2
Poskytovatel nelůžkové péče 2 910,2 2 894,9 3 144,1 2 554,2 2 451,6 2 734,7 2 689 3 323,7
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 1 108,8 1 076,8 1 067,4 1 081,9 1 173 1 188 805 712,9
Průměrná odměna - mzda
Poskytovatel akutní péče 23 359,3 24 584,7 25 805,6 25 779 26 313,2 27 833,6 29 453 33 786,5
Poskytovatel nelůžkové péče 17 575,6 18 404,7 19 544,2 19 512,4 20 005,7 20 035,2 24 460 26 471,4
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 18 683,1 19 461,1 20 192,2 20 396,8 20 803,6 20 128,7 23 450 24 988,4
Průměrná odměna - plat
Poskytovatel akutní péče 30 334,9 31 437,1 32 687 31 615,9 32 469,1 34 488,3 36 368 39 776,7
Poskytovatel nelůžkové péče 28 587,8 29 890,9 32 645 32 566,7 32 982,5 34 169,5 30 257 31 926,8
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 23 195,6 23 682,4 24 470,3 23 693 26 528,9 25 783,8 26 370 28 808,1
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Poskytovatel akutní péče 27 202 28 418 29 701,2 29 140,8 29 895,8 31 706,9 33 495 37 246,6
Poskytovatel nelůžkové péče 21 660,1 22 601,4 23 299,5 24 140,5 24 884,9 24 940,2 27 072 28 923,1
Poskytovatel ostatní lůžkové péče 21 789,4 22 500,4 23 311,4 22 829,6 24 624,5 23 822,8 25 240 27 623,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)