3.4.2 Odměňování ve zdravotnictví podle kategorie pracovníka v krajích

Kraje ČR
Kategorie pracovníků Hl. m. Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Celkem
Úvazky - mzda
Lékaři a zubní lékaři 885 1 591 1 124,1 479 496 1 102 503 504 703 81 256 744 825 741 10 034
Farmaceuti 393 311 211 169 123 214 139 197 193 112 444 183 159 369 3 217
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 1 542 4 228 2 887 1 121 1 289 3 447 1 310 1 586 1 904 301 590 1 757 2 469 1 875 26 305
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 882 1 018 822 505 297 914 393 448 506 171 561 503 542 943 8 505
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 514 518 309 175 216 357 144 264 236 70 193 269 283 499 4 047
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 783 2 170 1 273 516 1 045 1 796 628 774 903 217 412 911 1 151 1 217 13 795
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 45 69 56 11 7 75 11 35 33 11 49 55 14 37 510
Pedagogičtí pracovníci 0 5 0 0 0 3 0 4 0 0 2 8 3 0 25
Technicko-hospodářští pracovníci 680 775 501 286 529 697 256 400 447 72 373 462 544 547 6 568
Dělníci a provozní pracovníci 506 958 984 268 1 182 1 412 558 716 730 163 214 1 006 1 182 919 10 798
Celkem 6 231 11 643 8 167 3 532 5 184 10 017 3 944 4 928 5 654 1 197 3 094 5 897 7 170 7 146 83 804
Úvazky - plat
Lékaři a zubní lékaři 4 452 290 65 852 44 248 257 667 106 840 2 646 807 88 1 695 13 057
Farmaceuti 203 2 0 31 0 5 11 45 0 31 139 28 2 71 568
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 9 466 703 347 2 138 297 1 007 625 2 051 510 2 702 6 684 2 461 380 4 902 34 271
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 2 333 442 332 646 58 505 247 631 172 551 1 529 445 150 1 143 9 182
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 1 626 119 29 154 21 145 78 208 146 174 748 244 36 573 4 301
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 3 741 616 305 1 117 219 707 391 773 394 1 083 2 629 1 016 335 2 810 16 135
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 532 175 140 33 63 168 18 68 30 110 74 276 100 111 1 897
Pedagogičtí pracovníci 21 18 1 2 21 13 1 11 12 11 45 1 3 6 164
Technicko-hospodářští pracovníci 3 638 256 140 562 143 273 129 622 155 392 1 875 583 94 1 053 9 914
Dělníci a provozní pracovníci 1 615 414 292 696 433 604 179 1 047 329 534 1 755 767 300 1 203 10 167
Celkem 27 626 3 034 1 650 6 231 1 299 3 674 1 934 6 124 1 852 6 427 18 123 6 628 1 488 13 568 99 655
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Lékaři a zubní lékaři 5 337 1 881 1 189 1 331 540 1 350 760 1 171 809 922 2 902 1 551 912 2 436 23 091
Farmaceuti 595 313 211 200 123 220 150 242 193 142 583 211 161 440 3 784
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 11 008 4 931 3 233 3 260 1 586 4 454 1 934 3 637 2 414 3 003 7 274 4 218 2 849 6 777 60 576
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 3 215 1 460 1 154 1 151 356 1 418 641 1 078 678 722 2 089 948 691 2 086 17 687
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 2 140 638 338 329 238 502 222 472 382 244 941 513 318 1 072 8 348
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 4 523 2 786 1 578 1 633 1 263 2 503 1 019 1 547 1 297 1 300 3 041 1 927 1 486 4 026 29 930
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 577 243 196 44 70 243 29 104 62 121 124 331 114 148 2 407
Pedagogičtí pracovníci 21 23 1 2 21 16 1 15 12 11 47 9 6 6 189
Technicko-hospodářští pracovníci 4 319 1 030 641 848 672 970 385 1 022 601 463 2 248 1 044 639 1 600 16 482
Dělníci a provozní pracovníci 2 121 1 372 1 276 965 1 615 2 016 738 1 763 1 059 696 1 968 1 773 1 481 2 122 20 964
Celkem 33 856 14 677 9 817 9 763 6 482 13 691 5 877 11 052 7 506 7 624 21 217 12 525 8 658 20 714 183 458
Průměrná odměna - mzda
Lékaři a zubní lékaři 56 944 53 187 66 894 59 472 55 896 75 532 67 623 63 290 50 027 60 677 40 433 63 070 61 446 71 144 61 426
Farmaceuti 41 691 42 467 45 952 42 502 40 606 42 276 42 629 37 143 39 237 34 064 31 726 37 363 39 144 38 070 39 272
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 27 564 28 724 27 750 27 733 25 352 27 763 29 279 26 733 26 382 20 138 23 486 25 977 24 929 26 727 27 056
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 28 587 26 894 26 764 27 293 25 987 26 945 29 307 26 163 23 401 23 346 22 963 25 839 24 426 25 002 26 160
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 30 463 26 563 27 450 28 046 28 649 25 257 31 402 24 776 27 056 27 371 25 853 26 435 25 801 28 515 27 430
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 21 035 18 258 20 167 19 137 16 327 16 852 18 811 16 859 17 192 15 212 16 952 17 147 17 329 16 647 17 793
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 25 150 29 940 30 705 34 683 22 676 25 327 28 051 22 546 26 328 25 886 25 296 29 190 21 251 26 754 27 039
Pedagogičtí pracovníci x 15 947 x x x 23 025 x 20 490 x x 12 181 15 269 18 495 x 17 429
Technicko-hospodářští pracovníci 43 147 28 892 32 714 27 981 25 350 28 960 29 303 26 291 26 149 32 137 36 609 31 079 27 870 27 246 30 419
Dělníci a provozní pracovníci 21 468 15 700 17 248 16 256 19 450 13 817 15 795 16 170 14 557 12 330 43 002 14 965 15 737 14 522 16 573
Celkem 33 381 29 167 31 375 30 613 25 639 29 307 31 144 27 577 26 509 23 887 28 205 28 195 26 919 28 569 28 952
Průměrná odměna - plat
Lékaři a zubní lékaři 67 913 69 338 73 282 78 090 68 442 63 092 59 485 84 258 75 904 62 556 63 813 77 923 69 704 72 354 69 311
Farmaceuti 47 745 46 435 x 53 598 x 50 017 43 407 46 634 x 39 815 40 482 45 320 43 894 40 985 44 725
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 35 785 29 937 32 750 36 348 34 844 30 252 28 625 32 945 31 781 28 636 30 851 33 087 31 716 31 458 32 755
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 34 283 37 203 36 546 31 883 33 770 31 017 32 275 32 344 29 178 29 837 28 818 31 997 36 802 29 890 32 078
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 37 692 29 473 31 651 33 701 25 540 33 054 33 567 31 811 29 772 28 571 30 633 35 054 31 266 32 911 34 000
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 23 354 24 189 27 500 24 300 24 416 20 927 22 373 22 749 21 825 18 138 19 039 21 867 24 282 19 985 21 633
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 29 382 28 604 28 806 27 300 28 515 29 505 27 669 24 187 21 184 31 919 26 434 25 629 33 506 24 961 28 327
Pedagogičtí pracovníci 28 512 25 248 16 946 15 614 18 435 25 178 14 861 25 156 21 190 27 988 30 005 33 169 24 682 25 571 25 832
Technicko-hospodářští pracovníci 33 607 34 001 32 091 31 254 34 367 31 517 33 617 29 492 29 725 28 074 31 367 33 086 27 292 29 903 31 971
Dělníci a provozní pracovníci 20 419 16 045 20 262 19 790 18 456 16 227 16 688 18 716 17 666 16 107 16 850 17 376 15 136 16 674 17 860
Celkem 38 039 31 929 31 515 37 088 27 942 28 653 31 417 34 352 28 871 30 438 32 522 34 748 29 281 32 685 34 110
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Lékaři a zubní lékaři 66 094 55 677 67 244 71 387 56 922 73 249 64 874 75 229 53 416 62 390 61 751 70 797 62 239 71 986 65 885
Farmaceuti 43 751 42 494 45 952 44 210 40 606 42 464 42 685 38 923 39 237 35 304 33 808 38 422 39 203 38 540 40 090
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 34 634 28 897 28 286 33 384 27 129 28 326 29 068 30 236 27 523 27 785 30 254 30 125 25 834 30 149 30 280
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 32 720 30 015 29 574 29 868 27 266 28 393 30 452 29 779 24 864 28 298 27 247 28 729 27 106 27 681 29 232
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 35 955 27 107 27 812 30 695 28 373 27 509 32 158 27 881 28 092 28 228 29 653 30 528 26 415 30 865 30 815
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 22 953 19 569 21 582 22 668 17 727 18 004 20 178 19 803 18 599 17 649 18 756 19 636 18 898 18 977 19 863
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 29 049 28 981 29 350 29 152 27 896 28 211 27 818 23 627 23 875 31 361 25 980 26 221 31 987 25 408 28 054
Pedagogičtí pracovníci 28 512 23 207 16 946 15 614 18 435 24 753 14 861 23 876 21 190 27 988 29 243 17 524 21 548 25 571 24 723
Technicko-hospodářští pracovníci 35 110 30 160 32 578 30 149 27 267 29 681 30 747 28 239 27 068 28 704 32 236 32 199 27 785 28 995 31 352
Dělníci a provozní pracovníci 20 669 15 804 17 938 18 807 19 183 14 538 16 012 17 682 15 523 15 225 19 691 16 008 15 615 15 742 17 197
Celkem 37 182 29 738 31 399 34 746 26 100 29 132 31 234 31 331 27 092 29 409 31 892 31 663 27 325 31 265 31 754

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)