3.4.1 Odměňování ve zdravotnictví podle kategorie pracovníka po letech

Rok
Kategorie pracovníků 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Úvazky - mzda
Lékaři a zubní lékaři 7 615,2 7 891 9 061,5 9 222,4 9 154,7 9 641,3 10 034 10 807,7
Farmaceuti 334,2 359,5 756,1 812 563,7 738,3 3 217 4 678,6
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 24 319 24 622,2 26 318,3 25 882,8 24 733 25 641,9 26 305 27 686,3
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 3 883 4 080,5 4 943,4 5 169,4 4 908,3 5 574,1 8 505 11 846,4
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 2 148,4 2 246,5 2 816 3 024,9 3 047,9 3 082,9 4 047 4 909,5
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 10 268,3 10 483,1 10 944,3 10 918,2 10 845,1 11 844,5 13 795 14 137,4
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 297,4 312,8 374,5 349,2 304,3 408,9 510 597,2
Pedagogičtí pracovníci 30,4 33,7 26,6 21,5 80,9 37,9 25 x
Technicko-hospodářští pracovníci 5 304,9 5 398 5 949,7 5 913 5 661,4 6 258,5 6 568 7 250,9
Dělníci a provozní pracovníci 12 265 11 960,6 11 849,4 11 624,2 10 286 11 872,3 10 798 12 596,5
Celkem 66 465,8 67 387,9 73 039,7 72 937,6 69 585,4 75 100,6 83 804 94 510,3
Úvazky - plat
Lékaři a zubní lékaři 12 290 12 411,5 12 441,6 12 499,6 12 607,4 12 758 13 057 13 177,2
Farmaceuti 481 497,2 500 520,4 545,5 574,2 568 550,2
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 35 003,4 34 448,8 33 720,7 33 465,1 33 092,2 33 015,1 34 271 34 076,4
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 8 201,3 8 226,8 8 219,4 8 258,7 8 371,2 8 499,4 9 182 10 679,9
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 3 231,7 3 267,5 3 311,9 3 361,6 3 402 3 451,6 4 301 4 330,7
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 14 782,4 14 880,1 14 772,4 14 875,3 15 033,3 15 445,2 16 135 15 329,2
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 924,5 873,9 848,7 821,7 825,5 976,2 1 897 1 973,7
Pedagogičtí pracovníci 178,7 111,2 118 131,3 139,1 145 164 x
Technicko-hospodářští pracovníci 9 061,7 9 090,2 9 114,5 9 209,8 9 232,1 9 560,5 9 914 9 719,3
Dělníci a provozní pracovníci 10 400,4 10 052,8 9 733 9 467,7 9 335,1 9 362,3 10 167 10 830,9
Celkem 94 555,1 93 859,9 92 780,3 92 611,1 92 583,3 93 787,6 99 655 100 667,3
Úvazky - celkem (plat + mzda)
Lékaři a zubní lékaři 19 905,1 20 302,5 21 503,1 21 722 21 762 22 399,3 23 091 23 984,9
Farmaceuti 815,2 856,7 1 256,1 1 332,3 1 109,2 1 312,5 3 784 5 228,7
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 59 322,4 59 071 60 039,1 59 348 57 825,3 58 657 60 576 61 762,6
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 12 084,3 12 307,3 13 162,8 13 428,1 13 279,6 14 073,6 17 687 22 526,2
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 5 380,1 5 514 6 127,9 6 386,5 6 449,9 6 534,5 8 348 9 240,2
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 25 050,7 25 363,2 25 716,7 25 793,6 25 878,5 27 289,6 29 930 29 466,6
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 1 222 1 186,7 1 223,2 1 170,9 1 129,8 1 385,1 2 407 2 570,8
Pedagogičtí pracovníci 209,1 144,9 144,7 152,8 220 182,9 189 x
Technicko-hospodářští pracovníci 14 366,6 14 488,2 15 064,1 15 122,8 14 893,4 15 819 16 482 16 970,2
Dělníci a provozní pracovníci 22 665,4 22 013,4 21 582,4 21 091,9 19 621,1 21 234,6 20 964 23 427,3
Celkem 161 020,9 161 247,8 165 820 165 548,7 162 168,7 168 888,2 183 458 195 177,6
Průměrná odměna - mzda
Lékaři a zubní lékaři 49 222,7 55 513,8 55 957,1 54 862,7 55 067,6 58 828,3 61 426 66 009,5
Farmaceuti 40 287,2 40 674,5 37 654,8 38 671,6 38 665,9 36 767,3 39 272 40 287,9
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 23 396,8 23 677,7 23 566,7 23 647,4 24 207,8 25 434,1 27 056 30 380,9
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 23 694,6 23 710,3 24 257,7 23 815,5 24 190,7 25 381,9 26 160 27 702,9
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 21 916,5 22 361,7 22 841,1 23 815,7 24 341,8 25 594,7 27 430 29 784,5
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 14 747,9 14 920,3 15 122,1 15 116,5 15 410 16 249,1 17 793 18 975,0
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 25 057,6 24 460,7 26 009,2 25 677,4 28 244,1 25 186,6 27 039 28 712,5
Pedagogičtí pracovníci 15 494,4 15 417,6 17 206,9 15 514 25 690,2 19 974,1 17 429 x
Technicko-hospodářští pracovníci 28 224,4 28 770,4 29 686 28 069,6 28 782,9 29 569,2 30 419 31 462,7
Dělníci a provozní pracovníci 13 626,2 13 764,7 13 986,8 13 890,2 14 544,2 15 035,6 16 573 17 456,7
Celkem 23 660,2 24 740,1 25 439 25 314,3 25 981,5 27 083,4 28 952 31 222,7
Průměrná odměna - plat
Lékaři a zubní lékaři 50 235,4 57 686,7 61 077,8 60 635,3 61 393,4 66 372,8 69 311 74 495,6
Farmaceuti 41 167,3 41 653,7 43 213 42 270,5 42 948,2 43 597,8 44 725 48 717,8
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 27 515,4 28 145,4 29 150,4 28 705,9 29 321,9 30 866,1 32 755 36 807,7
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 27 189,7 28 024,6 28 878,1 28 824,8 29 319,4 30 726,7 32 078 34 038,4
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 27 657,7 28 220,9 29 016 28 830,9 29 698,5 30 869,9 34 000 37 591,3
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 18 656,8 18 900 19 510,2 19 281,3 19 518,4 20 384,6 21 633 23 535,7
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 26 096,4 25 832,9 26 365,6 26 174,9 27 047,5 28 480,5 28 327 29 954,2
Pedagogičtí pracovníci 24 947,2 28 096,2 29 128,2 26 459 25 527,8 29 094 25 832 x
Technicko-hospodářští pracovníci 26 953,3 27 312,8 28 092 28 187,2 29 280,9 30 347,1 31 971 33 928,1
Dělníci a provozní pracovníci 15 480,3 15 454 15 694,3 15 577,2 15 990,4 16 881,4 17 860 19 590,3
Celkem 27 733,2 29 188,1 30 402,6 30 173,6 30 816,9 32 558,9 34 110 37 260,2
Průměrná odměna - celkem (plat + mzda)
Lékaři a zubní lékaři 49 848 56 842,1 58 919,9 58 184,4 58 732,3 63 125,4 65 885 70 671,7
Farmaceuti 40 806,4 41 242,7 39 867,4 40 077,2 40 771,8 39 755,5 40 090 41 174,9
Všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 25 827 26 283,2 26 702,8 26 499,8 27 134,5 28 491,5 30 280 33 926,7
Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 26 066,7 26 594,2 27 142,9 26 896,4 27 423,8 28 609,8 29 232 30 706,6
Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 25 365,1 25 833,7 26 178,5 26 455,5 27 167,2 28 381,1 30 815 33 443,4
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vede- ním (§ 29 až § 42) 17 054,6 17 255,1 17 642,7 17 518,4 17 796,7 18 589,7 19 863 21 347,5
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 25 843,6 25 471,2 26 256,5 26 026,5 27 369,8 27 508,2 28 054 29 665,8
Pedagogičtí pracovníci 23 572 25 150 26 934,3 24 916,8 25 587,5 27 202,4 24 723 x
Technicko-hospodářští pracovníci 27 422,6 27 855,9 28 721,6 28 141,2 29 091,6 30 039,4 31 352 32 874,7
Dělníci a provozní pracovníci 14 477 14 536,1 14 756,8 14 647,5 15 232,2 15 849,4 17 197 18 443,1
Celkem 26 052 27 329,2 28 216,3 28 032,7 28 742,1 30 124,1 31 754 34 336,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)