3.2.6 Výsledek hospodaření podle druhu zdravotní péče a podle zřizovatele

Zřizovatel
Kraj Centrální orgány Ostatní Samospráva (kraj, obec)
Poskytovatel akutní péče
Hl. m. Praha 149,2 -37,3 -15,5
Středočeský kraj -4 26,3 -258,5
Jihočeský kraj 0 0 70
Plzeňský kraj 4,1 1,8 -21,3
Karlovarský kraj 0 3,4 -76,2
Ústecký kraj 0 -5 8,00
Liberecký kraj 0 -9,2 -26,5
Královéhradecký kraj 0,2 7,5 -8,9
Pardubický kraj 0 0 -3
Kraj Vysočina 0 3,4 4,1
Jihomoravský kraj -222,8 28,6 99,4
Olomoucký kraj 143,1 55,1 0
Zlínský kraj 0 15,1 79,7
Moravskoslezský kraj 2,9 184,3 -200,6
Celkem ČR 72,7 274 -349,2
Kraj Poskytovatel nelůžkové péče
Hl. m. Praha . . .
Středočeský kraj . . .
Jihočeský kraj . . .
Plzeňský kraj . . .
Karlovarský kraj . . .
Ústecký kraj . . .
Liberecký kraj . . .
Královéhradecký kraj . . .
Pardubický kraj . . .
Kraj Vysočina . . .
Jihomoravský kraj . . .
Olomoucký kraj . . .
Zlínský kraj . . .
Moravskoslezský kraj . . .
Celkem ČR . . .
Kraj Poskytovatel ostatní lůžkové péče
Hl. m. Praha -13,3 89,3 3,9
Středočeský kraj 11,6 119,1 -3,3
Jihočeský kraj 1,2 6 0
Plzeňský kraj 5,7 2 0,6
Karlovarský kraj 0 13,6 1,3
Ústecký kraj 0,2 11,9 6,6
Liberecký kraj 0 0 12,6
Královéhradecký kraj 0 5,4 2,1
Pardubický kraj 1,3 24,1 12,3
Kraj Vysočina 8,6 26,4 0
Jihomoravský kraj 5,6 14,3 1,3
Olomoucký kraj 5,2 21,3 1,2
Zlínský kraj 0,2 5,4 1,6
Moravskoslezský kraj 25,4 -2,5 3,6
Celkem ČR 51,8 336,2 42,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)