3.3.4 Příjmy poskytovatelů vedoucích daňovou evidenci

 Vyskytla se chyba v detekci unikátního kódu [NOCODE ERROR]