3.3. Hospodaření poskytovatelů - ostatní nelůžková zařízení