12.1.7 Medicínské technologie: magnetická rezonance (MRI) a Výpočetní tomografie (CT)

Druh přístroje Počet přístrojů Počet přístrojů na 1 mil. obyvatel
Emisní RTG dg CT konvenční 5 0,5
výpočetní RTG dg CT spirální: 1-2 řady detektorů 5 0,5
tomografie RTG dg CT spirální: 4-12 řad detektorů 13 1,2
(CT) RTG dg CT spirální: 16 a více řad detektorů 147 13,9
Celkem 170 16,1
Magnetická Magnetická rezonance (tomografy MR) nad 1,5 T 17 1,6
rezonanční Magnetická rezonance (tomografy MR) 1-1,5 T 65 6,2
tomografie Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 1 T (celotělový) 2 0,2
(MRI) Magnetická rezonance (tomografy MR) pod 0,5 T (klouby) 4 0,4
Celkem 88 8,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)