1.5.8 Narození podle vitality, způsobu porodu a porodní hmotnosti

Narození o porodní hmotnosti (absolutně)
Vitalita: 0–999 g 1000–1499 g 1500–2499 g 2500 g + Celkem
- živě vaginálně 126 181 3 558 75 745 79 610
SC 309 618 3 561 24 703 29 191
celkem 435 799 7 119 100 448 108 801
- mrtvě vaginálně 79 31 48 52 210
SC 13 15 22 21 71
celkem 92 46 70 73 281
- celkem vaginálně 205 212 3 606 75 797 79 820
SC 322 633 3 583 24 724 29 262
celkem 527 845 7 189 100 521 109 082
Podíl narozených o porodní hmotnosti (v %)
Vitalita: 0–999 g 1000–1499 g 1500–2499 g 2500 g + Celkem
- živě vaginálně 29,0 % 22,7 % 50,0 % 75,4 % 73,2 %
SC 71,0 % 77,3 % 50,0 % 24,6 % 26,8 %
celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
- mrtvě vaginálně 85,9 % 67,4 % 68,6 % 71,2 % 74,7 %
SC 14,1 % 32,6 % 31,4 % 28,8 % 25,3 %
celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
- celkem vaginálně 38,9 % 25,1 % 50,2 % 75,4 % 73,2 %
SC 61,1 % 74,9 % 49,8 % 24,6 % 26,8 %
celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)