1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 14 460,2 6 206,8 20 336,5
1 - 4 1 8,6 3 27,1 4 17,6
5 - 9 1 6,4 1 6,8 2 6,6
10 - 14 1 7 0 0 1 3,6
15 - 19 4 29,8 6 47,3 10 38,3
20 - 24 11 70,2 2 13,4 13 42,5
25 - 29 20 102,7 4 22 24 63,7
30 - 34 23 115,5 10 55 33 86,6
35 - 39 34 151,1 12 57,5 46 106,1
40 - 44 46 181,7 18 75,5 64 130,2
45 - 49 67 327,9 27 138,6 94 235,5
50 - 54 129 644,9 55 280,3 184 464,3
55 - 59 180 972,5 67 361,6 247 666,9
60 - 64 292 1 500,2 122 584,2 414 1 026,1
65 - 69 405 2 355,7 206 1 011,9 611 1 627,2
70 - 74 437 3 382,4 280 1 629,9 717 2 382,1
75 - 79 438 5 381,5 389 3 061,1 827 3 967,0
80 - 84 438 8 893,4 617 6 582,7 1 055 7 378,7
85 - 89 391 16 203,9 762 12 869,4 1 153 13 834,9
90 -94 204 29 394,8 481 22 592,8 685 24 265,0
95 + 38 36 893,2 147 37 692,3 185 37 525,4
Celkem 3 174 1 111,2 3 215 1 081,0 6 389 1 095,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)