1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 22 519,2 16 394,3 38 458,1
1 - 4 4 23,6 5 30,9 9 27,1
5 - 9 3 12,5 2 8,8 5 10,7
10 - 14 3 13,7 3 14,3 6 14
15 - 19 12 60,9 2 10,7 14 36,4
20 - 24 14 62,3 3 14,2 17 39
25 - 29 19 70,1 4 16 23 44,1
30 - 34 39 137,2 17 67 56 104,1
35 - 39 39 120,7 22 74,8 61 98,8
40 - 44 76 203,5 36 103,2 112 155
45 - 49 74 249,3 54 192,6 128 221,8
50 - 54 189 669,7 92 343,1 281 510,6
55 - 59 273 1 143,2 142 600,3 415 873
60 - 64 515 1 944,6 262 917 777 1 411,3
65 - 69 802 3 016,5 447 1 437,3 1 249 2 165,2
70 - 74 745 4 016,2 541 2 300,6 1 286 3 057,1
75 - 79 684 6 671,2 588 3 823,4 1 272 4 962,5
80 - 84 528 9 482,8 712 7 422,1 1 240 8 178,9
85 - 89 440 17 248,1 779 13 323,1 1 219 14 515,4
90 -94 200 30 120,5 567 24 429,1 767 25 695,1
95 + 44 38 596,5 153 38 931,3 197 38 856,0
Celkem 4 725 1 160,4 4 447 1 074,8 9 172 1 117,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)