1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 22 279,6 8 108 30 196,4
1 - 4 5 15,6 3 9,7 8 12,7
5 - 9 2 4,6 4 9,6 6 7
10 - 14 7 19,2 3 8,8 10 14,2
15 - 19 11 36,3 10 35,1 21 35,7
20 - 24 21 63,1 10 31,6 31 47,7
25 - 29 36 88,5 3 7,6 39 48,6
30 - 34 33 72,6 16 35,5 49 54,2
35 - 39 48 84,8 32 57 80 71
40 - 44 90 139,4 48 78,3 138 109,7
45 - 49 128 262 67 146,6 195 206,3
50 - 54 187 425,4 116 278,4 303 353,9
55 - 59 301 809,3 151 408,9 452 609,8
60 - 64 663 1 593,0 294 668,1 957 1 117,7
65 - 69 936 2 361,5 551 1 236,0 1 487 1 765,7
70 - 74 1 152 3 854,3 743 2 011,2 1 895 2 835,4
75 - 79 922 5 734,9 761 3 286,4 1 683 4 289,8
80 - 84 933 9 849,0 1 105 6 605,3 2 038 7 778,0
85 - 89 810 15 948,0 1 384 12 682,1 2 194 13 719,4
90 -94 397 27 723,5 938 23 391,5 1 335 24 531,4
95 + 63 32 474,2 234 34 666,7 297 34 177,2
Celkem 6 767 1 018,6 6 481 951,1 13 248 984,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)