1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 12 391,4 9 305,6 21 349,4
1 - 4 2 16,8 5 44,1 7 30,1
5 - 9 3 18,8 0 0 3 9,5
10 - 14 0 0 1 7,4 1 3,6
15 - 19 3 23,9 2 16,5 5 20,3
20 - 24 12 81 2 14,4 14 48,7
25 - 29 17 90,4 4 22,4 21 57,2
30 - 34 27 130,6 7 36,4 34 85,2
35 - 39 20 85,5 8 37,1 28 62,3
40 - 44 54 207,5 36 145,2 90 177,1
45 - 49 47 230,2 25 131,2 72 182,4
50 - 54 106 540,7 31 166,6 137 358,5
55 - 59 141 814,2 72 413,8 213 613,5
60 - 64 274 1 397,0 130 629,8 404 1 003,6
65 - 69 423 2 315,0 219 1 099,2 642 1 680,8
70 - 74 460 3 300,1 320 1 848,7 780 2 496,2
75 - 79 445 5 333,8 399 3 512,9 844 4 284,0
80 - 84 516 10 634,8 528 6 596,7 1 044 8 120,7
85 - 89 405 16 129,0 677 13 130,3 1 082 14 112,4
90 -94 205 30 873,5 457 25 123,7 662 26 661,3
95 + 34 42 500,0 104 35 254,2 138 36 800,0
Celkem 3 206 1 117,3 3 036 1 038,7 6 242 1 077,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)