1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 12 154,9 13 176,2 25 165,3
1 - 4 2 6,6 3 10,5 5 8,5
5 - 9 3 8,3 1 2,9 4 5,7
10 - 14 1 3,6 1 3,8 2 3,7
15 - 19 4 17,2 1 4,5 5 11
20 - 24 13 45,6 7 23,9 20 34,6
25 - 29 19 44,2 9 20,6 28 32,3
30 - 34 37 69,1 17 31,9 54 50,6
35 - 39 56 91,5 27 46 83 69,2
40 - 44 101 166,3 44 77,2 145 123,1
45 - 49 119 269,1 57 135,3 176 203,8
50 - 54 179 441,2 90 220,5 269 330,5
55 - 59 206 620,2 119 339,8 325 476,3
60 - 64 444 1 230,9 253 610,6 697 899,3
65 - 69 719 2 099,9 422 999,3 1 141 1 492,1
70 - 74 965 3 240,4 715 1 795,1 1 680 2 413,4
75 - 79 725 4 462,4 671 2 898,2 1 396 3 543,2
80 - 84 763 7 560,4 938 5 477,1 1 701 6 249,5
85 - 89 859 13 359,3 1 452 11 399,0 2 311 12 056,6
90 -94 519 23 950,2 1 149 21 472,6 1 668 22 186,8
95 + 99 32 352,9 365 34 304,5 464 33 868,6
Celkem 5 845 935,1 6 354 960,6 12 199 948,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)