1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 6 214,3 5 188,3 11 201,6
1 - 4 2 18,3 2 19,2 4 18,7
5 - 9 1 6,9 1 7,2 2 7
10 - 14 3 22,8 0 0 3 11,8
15 - 19 2 16,3 3 26,1 5 21
20 - 24 9 62,8 5 37,4 14 50,5
25 - 29 10 57,6 2 12,4 12 35,8
30 - 34 16 89,8 6 37,1 22 64,7
35 - 39 21 102,7 4 21,4 25 63,9
40 - 44 37 160,2 13 60,5 50 112,2
45 - 49 52 291,7 26 152,2 78 223,5
50 - 54 74 444,7 47 286,3 121 366
55 - 59 141 925 54 352,5 195 638
60 - 64 272 1 578,5 108 592,5 380 1 071,6
65 - 69 395 2 496,2 193 1 080,1 588 1 745,2
70 - 74 437 3 694,9 252 1 688,0 689 2 575,1
75 - 79 311 4 410,1 301 2 961,4 612 3 554,8
80 - 84 378 8 679,7 474 6 130,4 852 7 048,9
85 - 89 345 14 399,0 633 12 868,5 978 13 369,8
90 -94 180 27 108,4 400 23 188,4 580 24 277,9
95 + 31 37 804,9 137 42 546,6 168 41 584,2
Celkem 2 723 1 064,1 2 666 1 020,1 5 389 1 041,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)