1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 11 322,2 8 247 19 285,6
1 - 4 2 15,2 1 8 3 11,7
5 - 9 1 5,7 4 23,8 5 14,6
10 - 14 0 0 3 20 3 9,8
15 - 19 5 34,6 1 7,4 6 21,4
20 - 24 16 95,7 4 24,8 20 60,9
25 - 29 15 71,4 1 5 16 38,9
30 - 34 22 104,1 5 25,2 27 65,9
35 - 39 34 136,8 13 56,1 47 97,8
40 - 44 65 231,2 25 94,3 90 164,8
45 - 49 68 313,7 36 171,1 104 243,4
50 - 54 130 618,5 46 224,8 176 424,3
55 - 59 184 955,9 92 469,9 276 710,8
60 - 64 355 1 697,9 177 782,5 532 1 222,2
65 - 69 459 2 375,0 260 1 148,6 719 1 713,4
70 - 74 533 3 787,1 357 1 898,2 890 2 706,7
75 - 79 491 5 570,1 418 3 165,7 909 4 128,3
80 - 84 461 9 039,2 605 6 534,2 1 066 7 423,9
85 - 89 423 15 387,4 711 11 832,3 1 134 12 948,2
90 -94 219 28 702,5 534 22 493,7 753 24 003,8
95 + 55 53 398,1 183 41 402,7 238 43 669,7
Celkem 3 549 1 145,8 3 484 1 077,4 7 033 1 110,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)