1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 21 338,9 16 276,9 37 309
1 - 4 7 28,9 1 4,4 8 17
5 - 9 4 12,3 1 3,2 5 7,8
10 - 14 3 10 0 0 3 5,1
15 - 19 8 28,6 4 14,9 12 21,9
20 - 24 28 83,6 8 25,3 36 55,3
25 - 29 32 76,3 15 38 47 57,7
30 - 34 51 121,9 20 52,2 71 88,6
35 - 39 60 131,8 31 74 91 104,1
40 - 44 105 204,8 54 111 159 159,1
45 - 49 188 434,6 69 166,9 257 303,8
50 - 54 315 722,5 120 284,3 435 506,9
55 - 59 406 1 065,6 202 526,1 608 794,8
60 - 64 738 1 893,7 333 775,7 1 071 1 307,7
65 - 69 946 2 654,5 540 1 244,9 1 486 1 880,7
70 - 74 1 059 4 166,7 735 2 073,8 1 794 2 947,8
75 - 79 1 024 5 964,9 903 3 504,1 1 927 4 488,0
80 - 84 912 10 235,7 1 043 6 580,9 1 955 7 896,1
85 - 89 712 16 134,1 1 328 12 827,2 2 040 13 815,5
90 -94 305 26 498,7 930 23 574,1 1 235 24 234,7
95 + 58 37 908,5 225 31 512,6 283 32 641,3
Celkem 6 982 1 179,4 6 578 1 068,8 13 560 1 123,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)