1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 12 481,5 6 258,1 18 373,7
1 - 4 1 10,5 2 22,3 3 16,2
5 - 9 0 0 0 0 0 0
10 - 14 1 8,9 0 0 1 4,6
15 - 19 5 48 2 20,2 7 34,5
20 - 24 13 109,3 0 0 13 56,5
25 - 29 11 76,4 4 29,1 15 53,3
30 - 34 20 133,4 4 28,4 24 82,5
35 - 39 22 126,2 10 61,3 32 94,8
40 - 44 36 179,7 14 73,7 50 128,1
45 - 49 44 285,3 22 148,5 66 218,3
50 - 54 86 607,3 27 192,5 113 400,9
55 - 59 113 924,5 50 399,9 163 659,2
60 - 64 216 1 553,0 128 844,4 344 1 183,4
65 - 69 349 2 407,4 190 1 133,0 539 1 723,9
70 - 74 413 4 015,6 267 2 059,5 680 2 924,9
75 - 79 300 5 388,9 262 3 208,0 562 4 092,0
80 - 84 300 9 683,7 374 6 759,4 674 7 809,1
85 - 89 289 17 141,2 488 13 329,7 777 14 531,5
90 -94 139 27 911,6 364 23 559,9 503 24 620,7
95 + 23 38 983,1 100 36 630,0 123 37 048,2
Celkem 2 393 1 103,7 2 314 1 032,5 4 707 1 067,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)