1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 10 730,5 4 289 14 508,5
1 - 4 2 35,1 2 37,2 4 36,1
5 - 9 3 36,3 0 0 3 18,6
10 - 14 0 0 1 14,5 1 6,9
15 - 19 4 58 4 60,5 8 59,2
20 - 24 9 114,2 1 13,5 10 65,3
25 - 29 11 112,4 3 32,9 14 74,1
30 - 34 5 49,9 6 65 11 57,2
35 - 39 15 136,5 10 96,3 25 117
40 - 44 28 216,1 15 118,6 43 168
45 - 49 45 413 18 175,4 63 297,8
50 - 54 66 630 30 298,6 96 467,7
55 - 59 99 1 072,6 59 636,7 158 854,2
60 - 64 182 1 786,2 87 815 269 1 289,3
65 - 69 259 2 671,8 156 1 403,9 415 1 994,6
70 - 74 277 4 253,0 196 2 335,0 473 3 173,0
75 - 79 238 5 779,5 233 3 803,5 471 4 597,8
80 - 84 215 9 530,1 281 7 281,7 496 8 111,2
85 - 89 188 16 491,2 298 13 309,5 486 14 383,0
90 -94 75 30 241,9 192 22 196,5 267 23 989,2
95 + 23 38 333,3 56 42 748,1 79 41 361,3
Celkem 1 754 1 199,5 1 652 1 102,2 3 406 1 150,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)