1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 19 278,1 12 184,8 31 232,6
1 - 4 3 11,5 1 4 4 7,8
5 - 9 4 12,2 2 6,3 6 9,3
10 - 14 1 3,5 1 3,7 2 3,6
15 - 19 6 23,8 5 20,9 11 22,4
20 - 24 23 75,8 10 34,3 33 55,5
25 - 29 38 97,4 8 21,3 46 60,1
30 - 34 35 79,5 11 26,7 46 54
35 - 39 63 128,9 21 45,5 84 88,5
40 - 44 99 190 38 76,7 137 134,8
45 - 49 113 277 57 148,1 170 214,4
50 - 54 178 457,1 85 226,3 263 343,8
55 - 59 317 912,3 119 341 436 626
60 - 64 560 1 503,7 254 628,5 814 1 048,2
65 - 69 731 2 170,4 389 975,3 1 120 1 522,4
70 - 74 938 3 502,2 558 1 602,2 1 496 2 428,2
75 - 79 870 5 333,8 725 2 998,3 1 595 3 939,1
80 - 84 892 9 407,3 994 5 855,7 1 886 7 128,5
85 - 89 835 16 232,5 1 388 11 753,7 2 223 13 112,7
90 -94 412 26 125,6 1 038 22 113,3 1 450 23 122,3
95 + 87 33 852,1 335 35 300,3 422 34 991,7
Celkem 6 224 1 075,5 6 051 1 005,6 12 275 1 039,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)