1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 11 315,3 5 152,1 16 236,1
1 - 4 3 22,1 1 7,9 4 15,2
5 - 9 4 22,2 1 5,8 5 14,2
10 - 14 1 6,2 1 6,5 2 6,4
15 - 19 9 60,9 0 0 9 31,3
20 - 24 10 58,8 4 24,8 14 42,2
25 - 29 18 86,1 2 10,1 20 49,1
30 - 34 22 103,1 10 49,8 32 77,3
35 - 39 23 93,3 8 34,1 31 64,5
40 - 44 43 157,4 23 86,4 66 122,4
45 - 49 58 264,1 35 163,1 93 214,2
50 - 54 104 487,1 50 241,5 154 366,2
55 - 59 174 883,4 68 343,3 242 612,6
60 - 64 325 1 455,6 147 646,8 472 1 047,6
65 - 69 447 2 206,5 259 1 161,0 706 1 658,6
70 - 74 567 3 772,7 360 1 949,0 927 2 767,2
75 - 79 485 5 644,1 387 3 126,8 872 4 158,3
80 - 84 492 9 274,3 571 6 220,0 1 063 7 338,6
85 - 89 455 15 981,7 726 12 612,9 1 181 13 727,8
90 -94 195 25 759,6 473 22 321,8 668 23 226,7
95 + 37 38 144,3 138 34 328,4 175 35 070,1
Celkem 3 483 1 104,5 3 269 1 009,5 6 752 1 056,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)