1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 7 241,2 9 330 16 284,2
1 - 4 2 17,8 0 0 2 9,1
5 - 9 3 19,4 1 6,9 4 13,3
10 - 14 3 21,7 0 0 3 11,1
15 - 19 3 23,1 2 16,8 5 20
20 - 24 8 53,9 2 14,4 10 34,8
25 - 29 12 67,7 6 36,1 18 52,4
30 - 34 12 66,2 5 29,8 17 48,7
35 - 39 20 96,5 5 25,8 25 62,4
40 - 44 38 158,4 15 65,9 53 113,3
45 - 49 55 285,5 20 108,5 75 198,9
50 - 54 90 500,4 34 194 124 349,2
55 - 59 121 754 52 323 173 538,1
60 - 64 245 1 325,4 119 596,2 364 946,8
65 - 69 370 2 086,7 197 962,3 567 1 484,2
70 - 74 444 3 259,7 312 1 805,8 756 2 446,7
75 - 79 378 4 871,8 310 2 756,8 688 3 620,3
80 - 84 415 8 533,8 517 6 391,4 932 7 195,8
85 - 89 413 15 245,5 677 12 128,3 1 090 13 146,8
90 -94 214 28 419,7 487 23 279,2 701 24 639,7
95 + 40 38 095,2 120 30 534,4 160 32 128,5
Celkem 2 893 1 066,9 2 890 1 033,3 5 783 1 049,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)