1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 182 317,7 135 248,3 317 283,9
1 - 4 37 16,4 35 16,3 72 16,3
5 - 9 24 7,9 19 6,6 43 7,3
10 - 14 26 10,3 25 10,5 51 10,4
15 - 19 88 37,4 41 18,4 129 28,1
20 - 24 208 71,1 60 21,5 268 46,8
25 - 29 247 70,3 98 29,1 345 50,2
30 - 34 313 82,9 142 39,9 455 62
35 - 39 515 115,4 257 61,1 772 89,1
40 - 44 815 176,8 400 91,6 1 215 135,4
45 - 49 1 148 318 559 162,6 1 707 242,2
50 - 54 1 788 511,1 851 250,2 2 639 382,5
55 - 59 2 956 926,6 1 366 422,5 4 322 672,8
60 - 64 5 269 1 531,6 2 480 665,7 7 749 1 081,5
65 - 69 7 740 2 423,6 4 178 1 121,0 11 918 1 722,1
70 - 74 8 217 3 677,6 5 399 1 859,3 13 616 2 650,0
75 - 79 7 384 5 517,5 6 311 3 187,3 13 695 4 127,1
80 - 84 7 546 9 049,9 9 260 6 289,3 16 806 7 287,4
85 - 89 6 636 15 514,8 11 609 12 341,1 18 245 13 333,1
90 -94 3 160 25 984,7 7 740 21 565,9 10 900 22 684,2
95 + 581 38 888,9 1 905 33 497,5 2 486 34 619,1
Celkem 54 880 1 056,8 52 870 984,1 107 750 1 019,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)