1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 168 296,7 104 193,6 272 246,5
1 - 4 31 13,6 31 14,3 62 14
5 - 9 26 8,7 24 8,4 50 8,6
10 - 14 27 11 25 10,8 52 10,9
15 - 19 86 36,4 43 19,2 129 28
20 - 24 217 69,9 73 24,6 290 47,8
25 - 29 280 78,9 85 25,1 365 52,6
30 - 34 334 87,3 111 30,8 445 59,9
35 - 39 576 124,4 250 57,1 826 91,7
40 - 44 828 187,5 380 90,9 1 208 140,6
45 - 49 1 172 329,8 536 158,2 1 708 246
50 - 54 1 852 540,7 868 260,1 2 720 402,2
55 - 59 3 042 922,5 1 429 424,3 4 471 670,8
60 - 64 5 673 1 635,8 2 668 707,1 8 341 1 151,9
65 - 69 7 755 2 471,5 4 325 1 175,1 12 080 1 771,7
70 - 74 8 212 3 869,3 5 341 1 933,5 13 553 2 774,6
75 - 79 7 109 5 620,3 6 441 3 398,0 13 550 4 287,4
80 - 84 8 062 9 588,7 10 457 6 966,1 18 519 7 907,7
85 - 89 6 827 16 635,8 12 077 13 119,5 18 904 14 203,7
90 -94 3 126 27 079,0 8 173 23 566,9 11 299 24 444,0
95 + 531 42 412,1 1 798 38 312,4 2 329 39 175,8
Celkem 55 934 1 079,8 55 239 1 030,1 111 173 1 054,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)