1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

Zemřelí
muži ženy celkem
Věková skupina absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv. absolutně na 100 tis. obyv.
0 153 275,3 110 208,3 263 242,7
1 - 4 32 13,8 33 14,9 65 14,3
5 - 9 29 10,1 24 8,7 53 9,4
10 - 14 27 11,3 13 5,8 40 8,6
15 - 19 126 52,2 39 17 165 35
20 - 24 216 66,6 67 21,6 283 44,6
25 - 29 264 73,4 95 27,8 359 51,2
30 - 34 340 86,5 125 33,8 465 61
35 - 39 547 115,1 247 54,8 794 85,8
40 - 44 818 195,6 349 88,3 1 167 143,5
45 49 1 206 338,8 566 166,5 1 772 254,7
50 - 54 1 827 551,2 833 257,1 2 660 405,9
55 - 59 3 279 958,4 1 520 431,3 4 799 691
60 - 64 5 609 1 611,6 2 673 703,3 8 282 1 137,4
65 - 69 7 653 2 512,1 4 109 1 143,2 11 762 1 771,2
70 - 74 7 291 3 593,8 4 907 1 855,4 12 198 2 610,0
75 - 79 6 879 5 655,3 6 162 3 341,5 13 041 4 261,1
80 - 84 7 879 9 320,8 9 909 6 503,0 17 788 7 508,5
85 - 89 6 252 15 903,1 11 393 12 602,0 17 645 13 602,5
90 -94 2 927 27 024,3 7 330 22 293,9 10 257 23 466,0
95 + 386 36 108,5 1 421 35 596,2 1 807 35 704,4
Celkem 53 740 1 039,6 51 925 969,5 105 665 1 004,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)