1.7.3 Obyvatelstvo podle zaměstnání

Zaměstnaní v tis.
Celkem
Území Celkem Podle odvětví CZ-ISCO
Zákonodárci a řídící pracovníci Specialisté Techničtí a odborní pracovníci Úředníci Pracovníci ve službách a prodeji Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství Řemeslníci a opraváři Obsluha strojů a zařízení, montéři Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci Zaměstnanci v ozbrojených silách
Česká republika 5 041,9 274,3 763,6 856,7 464,5 774,6 62 866,2 684,2 280,5 14,4
Hlavní město Praha 649,6 52,7 188,2 114,3 76,1 94,4 1,7 66,2 32,5 23,3 .
Středočeský kraj 649,2 43,1 96,5 109,5 66 104,1 7 105,4 84 31,5 1,6
Jihočeský kraj 303,4 13,2 32,8 50,8 22,9 50,1 7,3 55,9 52,4 15,3 2,7
Plzeňský kraj 287,5 14,5 33,4 48,6 23,6 40,8 5,1 48,6 54,8 17,3 1
Karlovarský kraj 144,3 7,6 12,6 19,5 11,9 27,3 1,3 29,9 23,6 10,2 .
Ústecký kraj 366 12,7 36,8 65,9 32,8 67,8 2,8 70,5 55,2 20,8 0,8
Liberecký kraj 205 8,2 23 37,1 15,8 31,1 1,6 41,8 35,1 10,9 .
Královéhradecký kraj 259,1 14 35,1 44,8 22,9 36,6 3,4 48,3 34,1 19,7 .
Pardubický kraj 250,7 11,3 29,7 42,9 21,7 34,2 5,2 48 38,2 18,7 0,8
Kraj Vysočina 236,8 9,2 25,4 36,9 18,6 34,8 6,4 49,1 43,6 11,6 1,2
Jihomoravský kraj 569,1 36,3 102,4 107,4 53,5 80,2 6,5 92,8 58,9 29,6 1,3
Olomoucký kraj 289,6 10,7 38,3 43,3 27,6 43,5 5,2 60,4 41,8 16,4 2,2
Zlínský kraj 280,6 12,9 36,8 42,8 20,3 43,2 3,5 55,5 48,9 16,4 .
Moravskoslezský kraj 550,9 27,8 72,7 92,9 50,7 86,6 4,9 93,9 81 38,9 1,4
Muži
Území Celkem Podle odvětví CZ-ISCO
Zákonodárci a řídící pracovníci Specialisté Techničtí a odborní pracovníci Úředníci Pracovníci ve službách a prodeji Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství Řemeslníci a opraváři Obsluha strojů a zařízení, montéři Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci Zaměstnanci v ozbrojených silách
Česká republika 2 837,3 193,4 341,8 485,4 100,2 273,2 44 769,7 508 107,7 13,2
Hlavní město Praha 359,1 35,9 97,8 64,5 18,5 39,7 1,2 60,2 30,4 10,7 .
Středočeský kraj 368,1 31,4 43,3 60,9 14,6 37,9 4,6 95,2 67,3 11 1,3
Jihočeský kraj 171,2 9,2 13,2 29,5 4,4 16,9 5 48,2 36,9 5,5 2,4
Plzeňský kraj 163,5 9,4 14,1 28,6 4,4 14,5 3,9 44,2 37,4 6 0,9
Karlovarský kraj 82,6 4,9 5,1 9,8 2,5 12,1 1,3 25,3 17 4,3 .
Ústecký kraj 209,1 8,6 14,1 37,6 6,9 25,4 1,7 64,2 40 9,8 0,8
Liberecký kraj 117,4 6 10,5 20,6 4 11,5 1 34,9 24,9 3,6 .
Královéhradecký kraj 144,3 9,7 14,5 24 5,2 12,4 2,6 42,8 25,6 7,1 .
Pardubický kraj 141,2 7,3 10,7 24,9 5,4 10,8 3,5 44,6 26,1 7,2 0,8
Kraj Vysočina 134,4 6,5 11,1 21,2 4 10,3 4,5 42,5 29,2 4,1 1,1
Jihomoravský kraj 316,4 25,6 47,2 60,3 8,9 28,6 4,7 82,2 46,6 11 1,3
Olomoucký kraj 165,4 8,3 17,4 25,9 6,4 14,4 3,8 52,6 29 5,7 2
Zlínský kraj 156,5 9,6 14,6 23,9 3,6 12,1 2,9 48,9 34,7 5,9 .
Moravskoslezský kraj 308 21,1 28 53,8 11,2 26,7 3,3 83,8 62,9 15,8 1,4
Ženy
Území Celkem Podle odvětví CZ-ISCO
Zákonodárci a řídící pracovníci Specialisté Techničtí a odborní pracovníci Úředníci Pracovníci ve službách a prodeji Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství Řemeslníci a opraváři Obsluha strojů a zařízení, montéři Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci Zaměstnanci v ozbrojených silách
Česká republika 2 204,6 80,9 421,8 371,3 364,3 501,4 18 96,6 176,3 172,8 1,2
Hlavní město Praha 290,5 16,8 90,4 49,8 57,6 54,7 . 6 2,1 12,7 .
Středočeský kraj 281,1 11,7 53,2 48,6 51,4 66,3 2,4 10,1 16,7 20,4 .
Jihočeský kraj 132,2 4 19,6 21,3 18,4 33,2 2,4 7,6 15,5 9,8 .
Plzeňský kraj 124 5,2 19,3 20 19,1 26,3 1,2 4,3 17,4 11,2 .
Karlovarský kraj 61,7 2,7 7,5 9,6 9,4 15,2 . 4,6 6,7 5,9 -
Ústecký kraj 156,9 4,1 22,7 28,4 25,9 42,4 1,1 6,3 15,2 10,9 -
Liberecký kraj 87,6 2,2 12,5 16,5 11,8 19,6 0,6 6,9 10,2 7,3 .
Královéhradecký kraj 114,8 4,2 20,5 20,7 17,6 24,2 0,8 5,5 8,5 12,7 .
Pardubický kraj 109,4 4 19 18 16,3 23,4 1,7 3,4 12,2 11,5 -
Kraj Vysočina 102,4 2,7 14,3 15,7 14,7 24,5 1,9 6,6 14,5 7,5 .
Jihomoravský kraj 252,7 10,6 55,2 47,1 44,7 51,7 1,8 10,6 12,3 18,7 -
Olomoucký kraj 124,1 2,4 20,9 17,5 21,3 29,1 1,5 7,8 12,8 10,7 .
Zlínský kraj 124,2 3,3 22,2 19 16,7 31 0,6 6,6 14,2 10,4 -
Moravskoslezský kraj 242,9 6,8 44,6 39,1 39,5 60 1,6 10,1 18,1 23,1 -

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)