1.7.2 Celková nezaměstnanost

Obyvatelstvo ve věku 15 let a více - roční průměr
Celkem
Území Celkem v tis. Nezaměstnaní
v tis. v %
Česká republika 8 928,7 211,4 2,4 %
Hlavní město Praha 1 079,9 15,2 1,4 %
Středočeský kraj 1 101,2 20,9 1,9 %
Jihočeský kraj 539,5 8,8 1,6 %
Plzeňský kraj 490,1 10,2 2,1 %
Karlovarský kraj 253,4 8,3 3,3 %
Ústecký kraj 692,6 20,7 3,0 %
Liberecký kraj 370,2 9,6 2,6 %
Královéhradecký kraj 467,6 11,2 2,4 %
Pardubický kraj 436,7 9,7 2,2 %
Kraj Vysočina 432,6 8 1,8 %
Jihomoravský kraj 995,8 23,2 2,3 %
Olomoucký kraj 538,4 11,5 2,1 %
Zlínský kraj 498,6 11,7 2,4 %
Moravskoslezský kraj 1 032,1 42,3 4,1 %
Muži
Území Celkem v tis. Nezaměstnaní
v tis. v %
Česká republika 4 353,7 100,6 2,3 %
Hlavní město Praha 518,4 8,9 1,7 %
Středočeský kraj 539,1 9 1,7 %
Jihočeský kraj 264,1 3,6 1,4 %
Plzeňský kraj 241,5 4,8 2,0 %
Karlovarský kraj 124,2 4,1 3,3 %
Ústecký kraj 341,4 11 3,2 %
Liberecký kraj 180,4 4,6 2,5 %
Královéhradecký kraj 228,1 5,1 2,2 %
Pardubický kraj 214,3 5,4 2,5 %
Kraj Vysočina 213,5 2,9 1,4 %
Jihomoravský kraj 483,9 10,8 2,2 %
Olomoucký kraj 261,1 6 2,3 %
Zlínský kraj 242 6,4 2,7 %
Moravskoslezský kraj 501,7 17,9 3,6 %
Ženy
Území Celkem v tis. Nezaměstnaní
v tis. v %
Česká republika 4 575,0 110,9 2,4 %
Hlavní město Praha 561,6 6,3 1,1 %
Středočeský kraj 562,1 12 2,1 %
Jihočeský kraj 275,5 5,2 1,9 %
Plzeňský kraj 248,6 5,4 2,2 %
Karlovarský kraj 129,2 4,2 3,2 %
Ústecký kraj 351,3 9,7 2,8 %
Liberecký kraj 189,8 5,1 2,7 %
Královéhradecký kraj 239,4 6,1 2,5 %
Pardubický kraj 222,3 4,3 1,9 %
Kraj Vysočina 219,1 5 2,3 %
Jihomoravský kraj 511,9 12,4 2,4 %
Olomoucký kraj 277,3 5,5 2,0 %
Zlínský kraj 256,7 5,3 2,1 %
Moravskoslezský kraj 530,3 24,3 4,6 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)