1.7.2 Celková nezaměstnanost

Obyvatelstvo ve věku 15 let a více - roční průměr
Celkem
Území Celkem v tis. Nezaměstnaní
v tis. v %
Česká republika 8 935,7 268 3,0 %
Hlavní město Praha 1 078,7 18,8 1,7 %
Středočeský kraj 1 100,1 23,2 2,1 %
Jihočeský kraj 539,9 12,6 2,3 %
Plzeňský kraj 490 11,3 2,3 %
Karlovarský kraj 254,3 10,4 4,1 %
Ústecký kraj 693,5 30 4,3 %
Liberecký kraj 370 11,9 3,2 %
Královéhradecký kraj 467,9 15,4 3,3 %
Pardubický kraj 437,4 12 2,8 %
Kraj Vysočina 433,2 11,7 2,7 %
Jihomoravský kraj 996,4 29,8 3,0 %
Olomoucký kraj 539,7 18,2 3,4 %
Zlínský kraj 499,3 13,9 2,8 %
Moravskoslezský kraj 1 035,2 48,8 4,7 %
Muži
Území Celkem v tis. Nezaměstnaní
v tis. v %
Česká republika 4 355,9 125,4 2,9 %
Hlavní město Praha 518 8,9 1,7 %
Středočeský kraj 539,2 10,9 2,0 %
Jihočeský kraj 264,1 5,6 2,1 %
Plzeňský kraj 241,4 4,7 2,0 %
Karlovarský kraj 124,6 4,6 3,7 %
Ústecký kraj 341,4 14,7 4,3 %
Liberecký kraj 180,1 5 2,8 %
Královéhradecký kraj 228,2 7,5 3,3 %
Pardubický kraj 214,6 5,8 2,7 %
Kraj Vysočina 213,7 4,2 2,0 %
Jihomoravský kraj 483,8 15,1 3,1 %
Olomoucký kraj 261,7 8,1 3,1 %
Zlínský kraj 242,1 6,3 2,6 %
Moravskoslezský kraj 503 24 4,8 %
Ženy
Území Celkem v tis. Nezaměstnaní
v tis. v %
Česká republika 4 579,8 142,7 3,1 %
Hlavní město Praha 560,7 9,9 1,8 %
Středočeský kraj 561 12,4 2,2 %
Jihočeský kraj 275,8 7 2,5 %
Plzeňský kraj 248,7 6,6 2,6 %
Karlovarský kraj 129,7 5,8 4,5 %
Ústecký kraj 352,1 15,2 4,3 %
Liberecký kraj 189,8 6,9 3,7 %
Královéhradecký kraj 239,7 7,9 3,3 %
Pardubický kraj 222,8 6,3 2,8 %
Kraj Vysočina 219,5 7,5 3,4 %
Jihomoravský kraj 512,5 14,7 2,9 %
Olomoucký kraj 278 10,1 3,6 %
Zlínský kraj 257,2 7,6 2,9 %
Moravskoslezský kraj 532,2 24,8 4,7 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)