1.3.2 Očekávaný vývoj úmrtnosti

Očekávaný vývoj úmrtnosti