1.2.6 Zemřelí celkem

Kraj
Hl.m.Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Česká republika
Rok Absolutně Na 100 tis. obyvatel Absolutně Na 100 tis. obyvatel Absolutně Na 100 tis. obyvatel Absolutně Na 100 tis. obyvatel Absolutně Na 100 tis. obyvatel Absolutně Na 100 tis. obyvatel Absolutně Na 100 tis. obyvatel Absolutně Na 100 tis. obyvatel Absolutně Na 100 tis. obyvatel Absolutně Na 100 tis. obyvatel Absolutně Na 100 tis. obyvatel Absolutně Na 100 tis. obyvatel Absolutně Na 100 tis. obyvatel Absolutně Na 100 tis. obyvatel Absolutně Na 100 tis. obyvatel
2005 12 673 1 077,5 12 850 1 117,3 6 399 1 021,0 5 846 1 062,2 2 983 979,4 8 951 1 087,6 4 227 987 5 708 1 041,9 5 168 1 022,2 5 339 1 046,9 12 059 1 066,9 6 479 1 014,0 6 265 1 061,1 12 991 1 037,8 107 938 1 054,7
2006 12 274 1 037,0 12 067 1 034,4 6 168 980,9 5 918 1 070,4 2 976 977,1 8 719 1 059,2 4 143 963,9 5 691 1 036,4 5 164 1 018,9 4 773 933,8 11 667 1 031,6 6 298 985 5 926 1 004,6 12 657 1 012,6 104 441 1 017,3
2007 12 208 1 020,3 12 210 1 028,6 6 246 989,3 5 653 1 014,3 2 920 955,4 8 741 1 058,8 4 289 992,6 5 586 1 014,7 5 134 1 008,8 4 880 952,1 11 774 1 037,0 6 458 1 008,3 5 869 994,7 12 668 1 014,0 104 636 1 013,7
2008 12 269 1 001,3 12 255 1 007,2 6 347 1 000,1 5 785 1 021,9 3 023 979,7 8 809 1 055,9 4 295 985,6 5 526 998,4 5 087 990,3 4 881 948,9 11 262 984,8 6 433 1 002,3 6 002 1 015,4 12 974 1 037,8 104 948 1 006,2
2009 12 365 994,8 12 722 1 026,2 6 467 1 015,2 5 859 1 025,7 3 150 1 022,9 8 897 1 064,1 4 313 984,2 5 911 1 066,0 5 003 969,8 5 094 988,5 11 581 1 007,0 6 705 1 044,5 6 109 1 033,1 13 245 1 060,1 107 421 1 023,9
2010 12 266 979,9 12 440 989,5 6 416 1 005,8 5 816 1 016,7 3 097 1 006,8 8 912 1 066,3 4 251 967,3 5 553 1 001,8 5 320 1 029,5 5 105 991,6 11 566 1 003,3 6 748 1 051,6 6 061 1 026,5 13 293 1 067,9 106 844 1 015,9
2011 12 092 976,8 12 621 991,4 6 374 1 002,3 5 888 1 030,3 3 080 1 014,8 8 841 1 067,0 4 228 965 5 748 1 037,5 5 365 1 039,2 5 031 982,7 11 466 984,5 6 559 1 026,7 6 171 1 046,6 13 384 1 085,8 106 848 1 017,9
2012 12 411 997,9 12 752 991,6 6 504 1 022,0 6 003 1 049,4 3 072 1 015,6 8 959 1 082,9 4 386 1 000,0 5 825 1 052,8 5 403 1 046,3 5 223 1 020,9 11 709 1 003,2 6 701 1 050,6 6 093 1 035,7 13 148 1 070,5 108 189 1 029,5
2013 12 149 976 12 924 996,3 6 604 1 037,6 6 061 1 058,0 3 186 1 058,5 9 277 1 123,3 4 423 1 008,7 5 918 1 072,0 5 392 1 045,4 5 129 1 004,7 11 629 995,1 6 830 1 072,8 6 354 1 083,2 13 284 1 085,4 109 160 1 038,6
2014 12 118 968,6 12 301 939,6 6 428 1 009,2 5 761 1 003,7 3 151 1 050,8 8 846 1 072,5 4 346 990,4 5 614 1 017,5 5 123 992,6 4 880 956,9 11 399 973,7 6 461 1 015,7 6 120 1 044,7 13 117 1 075,4 105 665 1 004,0
2015 12 420 983,8 13 049 988 6 933 1 087,9 6 307 1 095,6 3 268 1 094,8 9 238 1 122,0 4 558 1 037,9 5 836 1 058,6 5 440 1 053,8 5 178 1 016,3 12 106 1 031,6 7 000 1 102,2 6 290 1 075,5 13 550 1 115,0 111 173 1 054,5
2016 12 141 953,9 12 695 952,2 6 443 1 009,4 6 153 1 065,2 3 167 1 065,2 9 058 1 101,5 4 385 996,2 5 681 1 030,7 5 234 1 013,3 4 997 981,4 11 738 997,3 6 731 1 061,5 6 194 1 060,3 13 133 1 084,1 107 750 1 019,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)