1.2.5 Vývoj počtu potratů podle druhu a způsobu provedení

Absolutně
Rok umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdrav. důvodů
2000 674 1 311 263 1 574 405 86 3 2 337
2001 688 1 229 203 1 432 280 77 0 2 197
2002 656 1 201 189 1 390 295 78 0 2 124
2003 740 1 018 206 1 224 236 59 0 2 023
2004 744 933 181 1 114 236 80 0 1 938
2005 720 908 170 1 078 239 71 0 1 869
2006 808 802 195 997 235 47 0 1 852
2007 804 814 202 1 016 233 75 0 1 895
2008 778 827 196 1 023 213 76 0 1 877
2009 801 839 228 1 067 246 59 0 1 927
2010 841 786 226 1 012 191 50 0 1 903
2011 771 776 229 1 005 191 57 0 1 833
2012 777 749 209 958 192 63 0 1 798
2013 791 720 228 948 189 64 0 1 803
2014 891 723 234 957 189 71 0 1 919
2015 879 617 253 870 181 73 0 1 822
2016 846 634 255 889 200 64 0 1 799
2017 819 626 273 899 183 62 1 1 781
V přepočtu na 1 000 žen ve fertilním věku (15 - 49 let)
Rok umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdrav. důvodů
2000 4,4 8,6 1,7 10,3 2,7 0,6 0 15,4
2001 4,6 8,2 1,3 9,5 1,9 0,5 0 14,6
2002 4,4 8 1,3 9,3 2 0,5 0 14,2
2003 5 6,9 1,4 8,2 1,6 0,4 0 13,6
2004 5 6,3 1,2 7,6 1,6 0,5 0 13,1
2005 4,9 6,2 1,2 7,4 1,6 0,5 0 12,8
2006 5,6 5,5 1,3 6,8 1,6 0,3 0 12,7
2007 5,6 5,6 1,4 7 1,6 0,5 0 13,1
2008 5,4 5,7 1,4 7,1 1,5 0,5 0 13
2009 5,6 5,9 1,6 7,4 1,7 0,4 0 13,4
2010 5,9 5,5 1,6 7,1 1,3 0,4 0 13,4
2011 5,5 5,6 1,6 7,2 1,4 0,4 0 13,1
2012 5,6 5,4 1,5 7 1,4 0,5 0 13
2013 5,8 5,3 1,7 7 1,4 0,5 0 13,3
2014 6,7 5,4 1,8 7,2 1,4 0,5 0 14,4
2015 6,7 4,7 1,9 6,6 1,4 0,6 0 13,8
2016 6,5 4,9 2 6,8 1,5 0,5 0 13,8
2017 6,4 4,9 2,1 7 1,4 0,5 0 13,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)