1.2.5 Vývoj počtu potratů podle druhu a způsobu provedení

Absolutně
Rok umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdrav. důvodů
2000 1 159 2 998 807 3 805 607 140 0 5 104
2001 1 169 2 812 742 3 554 591 180 1 4 904
2002 1 223 2 703 696 3 399 554 128 1 4 751
2003 1 183 2 628 777 3 405 558 160 5 4 753
2004 1 343 2 421 750 3 171 484 155 3 4 672
2005 1 406 2 139 768 2 907 438 153 0 4 466
2006 1 471 2 078 801 2 879 530 152 2 4 504
2007 1 456 2 088 763 2 851 435 154 0 4 461
2008 1 484 2 229 760 2 989 476 158 0 4 631
2009 1 563 2 088 813 2 901 422 131 0 4 595
2010 1 421 2 003 762 2 765 416 140 3 4 329
2011 1 280 1 906 774 2 680 435 98 0 4 058
2012 1 257 1 694 750 2 444 420 118 0 3 819
2013 1 235 1 694 754 2 448 437 126 0 3 809
2014 1 299 1 608 721 2 329 438 118 0 3 746
2015 1 267 1 538 756 2 294 425 126 0 3 687
2016 1 323 1 521 650 2 171 404 117 0 3 611
2017 1 252 1 476 639 2 115 397 106 0 3 473
V přepočtu na 1 000 žen ve fertilním věku (15 - 49 let)
Rok umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdrav. důvodů
2000 5,5 14,2 3,8 18 2,9 0,7 0 24,1
2001 5,6 13,5 3,6 17,1 2,8 0,9 0 23,6
2002 5,9 13,1 3,4 16,5 2,7 0,6 0 23
2003 5,8 12,8 3,8 16,6 2,7 0,8 0 23,2
2004 6,6 11,9 3,7 15,5 2,4 0,8 0 22,9
2005 6,9 10,5 3,8 14,3 2,2 0,8 0 22
2006 7,3 10,3 4 14,3 2,6 0,8 0 22,3
2007 7,2 10,4 3,8 14,1 2,2 0,8 0 22,1
2008 7,3 11 3,8 14,8 2,4 0,8 0 22,9
2009 7,7 10,3 4 14,4 2,1 0,6 0 22,7
2010 7,1 10 3,8 13,8 2,1 0,7 0 21,5
2011 6,5 9,7 3,9 13,6 2,2 0,5 0 20,6
2012 6,5 8,7 3,9 12,5 2,2 0,6 0 19,6
2013 6,4 8,8 3,9 12,7 2,3 0,7 0 19,8
2014 6,8 8,5 3,8 12,3 2,3 0,6 0 19,7
2015 6,8 8,2 4 12,3 2,3 0,7 0 19,7
2016 7,2 8,2 3,5 11,8 2,2 0,6 0 19,5
2017 6,9 8,1 3,5 11,6 2,2 0,6 0 19

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)