1.2.5 Vývoj počtu potratů podle druhu a způsobu provedení

Absolutně
Rok umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdrav. důvodů
2000 1 071 3 196 702 3 898 680 145 5 5 119
2001 1 016 2 910 709 3 619 656 134 0 4 769
2002 1 106 2 718 730 3 448 584 127 2 4 683
2003 1 161 2 551 689 3 240 600 136 14 4 551
2004 1 335 2 552 666 3 218 536 163 2 4 718
2005 1 306 2 413 631 3 044 489 168 0 4 518
2006 1 486 2 375 640 3 015 532 153 0 4 654
2007 1 592 2 179 766 2 945 561 169 0 4 706
2008 1 664 2 375 807 3 182 480 146 0 4 992
2009 1 691 2 559 794 3 353 555 150 0 5 194
2010 1 628 2 292 793 3 085 504 164 1 4 878
2011 1 590 2 332 901 3 233 616 134 0 4 957
2012 1 665 2 128 927 3 055 570 141 0 4 861
2013 1 808 2 160 912 3 072 605 158 0 5 038
2014 1 710 2 055 910 2 965 664 164 0 4 839
2015 1 684 1 877 905 2 782 621 175 0 4 641
2016 1 767 1 863 915 2 778 560 177 0 4 722
2017 1 664 1 865 819 2 684 572 183 0 4 531
V přepočtu na 1 000 žen ve fertilním věku (15 - 49 let)
Rok umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdrav. důvodů
2000 3,9 11,5 2,5 14,1 2,5 0,5 0 18,5
2001 3,7 10,5 2,5 13 2,4 0,5 0 17,1
2002 4 9,8 2,6 12,4 2,1 0,5 0 16,9
2003 4,2 9,2 2,5 11,7 2,2 0,5 0,1 16,4
2004 4,8 9,2 2,4 11,6 1,9 0,6 0 16,9
2005 4,7 8,6 2,2 10,9 1,7 0,6 0 16,1
2006 5,2 8,4 2,3 10,6 1,9 0,5 0 16,4
2007 5,5 7,6 2,7 10,2 1,9 0,6 0 16,3
2008 5,6 8 2,7 10,8 1,6 0,5 0 16,9
2009 5,6 8,5 2,6 11,2 1,8 0,5 0 17,3
2010 5,4 7,5 2,6 10,1 1,7 0,5 0 16
2011 5,2 7,6 2,9 10,6 2 0,4 0 16,2
2012 5,4 6,9 3 9,9 1,9 0,5 0 15,8
2013 5,9 7 3 10 2 0,5 0 16,4
2014 5,6 6,7 3 9,6 2,2 0,5 0 15,7
2015 5,5 6,1 3 9,1 2 0,6 0 15,1
2016 5,8 6,1 3 9 1,8 0,6 0 15,4
2017 5,4 6,1 2,7 8,7 1,9 0,6 0 14,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)