1.2.5 Vývoj počtu potratů podle druhu a způsobu provedení

Absolutně
Rok umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdrav. důvodů
2000 673 1 596 411 2 007 486 120 0 2 800
2001 632 1 584 406 1 990 491 107 0 2 729
2002 616 1 504 392 1 896 453 93 0 2 605
2003 731 1 388 346 1 734 441 117 0 2 582
2004 855 1 366 357 1 723 406 114 2 2 694
2005 833 1 265 342 1 607 370 113 0 2 553
2006 890 1 098 330 1 428 345 107 0 2 425
2007 1 005 1 171 325 1 496 352 128 0 2 629
2008 976 1 222 298 1 520 288 121 0 2 617
2009 961 1 048 348 1 396 295 101 0 2 458
2010 962 1 022 319 1 341 272 120 0 2 423
2011 948 1 026 321 1 347 274 92 0 2 387
2012 960 1 023 309 1 332 265 113 0 2 405
2013 934 917 325 1 242 267 103 0 2 279
2014 994 862 361 1 223 266 95 0 2 312
2015 1 013 633 294 927 233 85 0 2 025
2016 870 590 313 903 211 73 1 1 847
2017 940 625 342 967 208 85 0 1 992
V přepočtu na 1 000 žen ve fertilním věku (15 - 49 let)
Rok umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdrav. důvodů
2000 4,9 11,6 3 14,6 3,5 0,9 0 20,3
2001 4,6 11,6 3 14,5 3,6 0,8 0 19,9
2002 4,5 11,1 2,9 14 3,3 0,7 0 19,2
2003 5,4 10,3 2,6 12,8 3,3 0,9 0 19,1
2004 6,4 10,2 2,7 12,8 3 0,8 0 20,1
2005 6,2 9,5 2,6 12 2,8 0,8 0 19,1
2006 6,7 8,2 2,5 10,7 2,6 0,8 0 18,1
2007 7,5 8,7 2,4 11,2 2,6 1 0 19,6
2008 7,2 9 2,2 11,2 2,1 0,9 0 19,3
2009 7 7,7 2,5 10,2 2,2 0,7 0 18
2010 7,1 7,5 2,3 9,9 2 0,9 0 17,8
2011 7,1 7,7 2,4 10 2 0,7 0 17,8
2012 7,2 7,7 2,3 10 2 0,8 0 18,1
2013 7,1 6,9 2,5 9,4 2 0,8 0 17,3
2014 7,6 6,6 2,8 9,3 2 0,7 0 17,7
2015 7,8 4,9 2,3 7,1 1,8 0,7 0 15,6
2016 6,7 4,6 2,4 7 1,6 0,6 0 14,3
2017 7,3 4,9 2,7 7,5 1,6 0,7 0 15,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)